Informācija

Nākamais saliktais konteineris uz Rīgu: 29. aprīlī

Paku/grāmatu/personīgo mantu savākšana ir sākusies ar 13. aprīli: skat. pieņemšanas datumus paku nodaļā

Gaisa krava uz Rīgu: Nākamais termiņš: 17. aprīlis  (steidzamos gadījumos, arī ātrāk)

Pilnie un saliktie konteineri uz un no Rīgas - pēc pasūtījuma!

Atbalsts Ukrainai un ukraiņu bēgļiem: 

 Nākamais sūtījums biedrībai "Ziedot.lv"- ar tālāku nodošanu ukraiņiem: 

  atkal aprīļa beigās.

 

Jūsu sūtījumus lūdzam sūtīt uz LASL noliktavu tikai šajā adresē: 

Jūsu vārds / Firmas nosaukums
c/o Latvian American Shipping Line
309 Emmet St,
Newark, NJ 07114

 

Nākamais saliktais konteineris uz Rīgu: 29. aprīlī

Paku/grāmatu/personīgo mantu savākšana ir sākusies ar 13. aprīli: skat. pieņemšanas datumus paku nodaļā 

Gaisa krava uz RīguNākamais termiņš: 17. aprīlis  (steidzamos gadījumos, arī ātrāk)

Pilnie un saliktie konteineri uz un no Rīgas - pēc pasūtījuma!

Atbalsts Ukrainai un ukraiņu bēgļiem: 

 Nākamais sūtījums biedrībai "Ziedot.lv"- ar tālāku nodošanu ukraiņiem: 

  atkal aprīļa beigās.

 

Jūsu sūtījumus lūdzam sūtīt uz LASL noliktavu tikai šajā adresē: 

Jūsu vārds / Firmas nosaukums
c/o Latvian American Shipping Line
309 Emmet St,
Newark, NJ 07114

 Angliski

Esam izveidojuši epasta sarakstu paku sūtījumu informācijai. 
Ja neesat uzdevuši savu adresi LASL paku anketās, aicinām pieteikties šeit:
Pieteikties LASL paku epastiem!

Paku sūtīšana ar Latvian American Shipping Line

Latvian American Shipping Line (LASL) piedāvā personīgo paciņu pārsūtīšanas pakalpojumu. Saiņi, ko sūtāt radiem un draugiem, iekļaujas šajā apzīmējumā, ja sainis ir adresēts personai, un vērtība nepārsniedz 45 eiro. Pieturamies pie šīm vadlīnījām, jo Latvijas jaunie pasta noteikumi nosaka,ka viena persona drīkst saņemt mantu 150 eiro apmērā. (2023. g. augustā: 150 eiro =$160.00 USD) eiro vērtību aprēķina pareizinot $1 x .93 = eiro. Personīgā paka ir adresēta personai un ir domāta personas vajadzībām. Tādēļ ir ieteicams pakas gatavot ar dažādu personīgo mantu sastāvu: dažāda veida apģērbu, jaunu vai lietotu, apavus, pārtiku, grāmatas, kādus higēnas piederumus. Būtu vēlams ierobežot sastāvu uz ne vairāk kā trīs no vienas vienības, piemēram ne vairāk kā trīs kafijas bundžas vienai personai. Neatļautās sastāvdaļas: gleznas, elektronika, alkohols, ieroči, medikamenti, vitamīni. Lūdzam nelikt arī naudu. Piegāde Latvijā ir 4-6 nedēļas pēc kuģa iziešanas datuma. Piegādājam uz jebkuru Latvijas adresi! Pēc piegādes nosūtām saņemšanas kvīti sūtītājam. 

Par katru personīgo paciņu lūdzam izpildīt un parakstīt reģistrācijas formu. Katrai kastei tiek piešķirts savs reģistrācijas numurs, ko uzrakstīsim vai uzlīmēsim uz kastes, kā arī attiecīgā vietā uz reģistrācijas lapas. 

Cenas: Rēķinām $1.70 pa mārciņu (min. $50 par visu Jūsu sūtījumu), plus piegāde, kas Rīgā ir $21 par pirmo kasti ($28 uz Arpus Rīgas adresēm) un $18 par katru nākamo (kā Rīgā, tā arī ārpus), līdz 4 kopsummā uz vienu adresi. Lūdzam nesūtīt vairāk kā 4 saiņus uz vienu adresi. Mūsu saiņu piegādes sistēma ir tā iekārtota, ka paku piegādi pieskaitām pie rēķina. Piedāvājam arī apdrošināšanu. Tabulā varat apskatīt cenu aprēķinu piemērus, kā arī salīdzinājumu starp LASL cenām un ASV pasta jaunajām cenām.

Sūtījumi iziet 2x reizes gadā - pavasarī, rudenī. Pieņemam pakas vairākos punktos austrumu krastā (Vašingtonā, Filadelfijā, Istbransvikā (NJ, Jonkeros (NY) Salā (NY), Mančesterā (CT), Bostonā, kā arī latviešu centros Mičiganā, Milvokos, Mineapolē, Čikāgā, Klīvlandē. Rietumu krastā: SanFrancisko, Portlandē, Seatlā. Laipni lūdzu skat. mūsu paku pieņemšanas sarakstu. Saiņus var arī nosūtīt pa UPS/USPS uz mūsu noliktavas adresi:

Latvian American Shipping Line

(for ___ jūsu vārds)
39 Emmet St
Newark, NJ 07114 USA 


(Lūdzam izņemt reģistrācijas numuru un uzrakstīt uz saiņa ārpuses kā arī pievienot izpildīto paku reģistrācijas anketu pie kastes, pielīmējot atsevišķu aploksni.)

Piedāvājam sevišķas likmes grāmatu un žurnālu sūtījumiem uz bezpeļņas organizācijām/iestādēm: $45 austrumu krasta  savākšanas punktos, un $50 no vidienes par kasti līdz 40 mārcinām. Cena ieskaita piegādi no ziemeļaustrumu pieņemšanas punktiem. Sūtījumus lūdzam adresēt iestādēm, uzrādīdami kontaktpersonas vārdu un pilnīgu iestādes adresi un telefonu. Lūdzam arī sazinātes ar

plānotajiem saņēmējiem un pārliecināties, ka saņēmēji, kuŗam Jūs šis grāmatas sūtiet, piekrīt šo sūtījumu saņemt.

Latvijas Nacionālā Bibliotēka (LNB) arī meklē zināmus izdevumus un sadarbībā ar ALA (Amerikas Latviešu Apvienību), LASLs šo izdevumus pieņems un nogādās bibliotēkai. Par sūtīšanu neprasam samaksu, (bet labprāt pieņemam ziedojumus)! Spiežiet šeit, lai redzētu vēlamo/meklēto izdevumu sarakstu. 

Sakarā ar Latvijas muitas birokrātiju, mēs nevaram kārtot ievešanu humānās palīdzības sūtījumiem, kas adresētas sabiedriskām iestādēm: bāreņu namiem, draudzēm, pansionātiem un Sarkanajam Krustam.
Tā procedūra turpmāk paliek saņēmēju atbildībā. Sirsnīgi iesakām iepriekš ar saņēmēju iestādi sazināties un sarunāt, ka viņi piekrīt braukt uz Rīgas ostu kārtot muitu!

Toties, vēl varam izkārtot maza apmēra (3-4 kastu) sūtījumus draudzēm vai bāreņu namiem un pansionātiem JA tās ir adresētas 3-4 personu vārdos: piemēram mācītāja, direktora, vai kāda darbinieka vārdā, kas ir saistīts ar iestādi. Adrese var būt iestādes adrese, piemēram bāreņu namā. Principā sūtījumiem jāiekļaujas personiskās pakas noteikumu ietvaros; satura vērtībai vienai personai nepārsniedzot 150 euro, un saturā dažāda veida priekšmeti, nevis piemēram tikai apavi. Ar šo variantu, kastes saņem norādītā persona, lai dalītu tālāk pēc saviem ieskatiem.  

Cenu salīdzinājums ar 2023. gada septembri: LASL iepretī US Postal Service cenas: 

1. piemērs:
Viena 35 mār. paka uz Jūrmalu:
LASL:
35 lbs x $1.70 = $59.50
Piegāde: $28.00
Kopā: $87.50 PLUS NODOKLIS @12% no pakas vērtības, plus PVN.
vs.
US Postal Service:
  (priority international rate)

 
2. piemērs:
Trīs 9 mār. pakas uz vienu adresi Daugavpilī: 
LASL:
27 lbs x $1.70 = $50.00 (minimums)
Piegāde: $28 +$18 +$18 = $58.00
Kopā: $114.00
PLUS NODOKLIS @12% no pakas vērtības, plus PVN.
vs.
US Postal Service:
3 x $37= $111.00
ar flat rate priority

 
3. piemērs:
Viena mār. paka uz Rīgu: 
LASL:
25 lbs x $1.70 = $50.00 (minimums)
Piegāde: $21.00
Kopā: $71.00
  PLUS NODOKLIS @12% no pakas vērtības, plus PVN.
vs.
US Postal Service:
$101.25

 

Kopsavilkumā: Personisko paciņu sūtīšanas noteikumi:

  • Pakas satura vērtība iekļaujas 150 euro atļautajā vērtībā (~ $160 - 2023. g.augusta)
  • Uz vienu adresi sūtītais paku skaits nepārsniedz 4 kastes (piem. viena kaste vīram, viena sievai, viena meitai, viena dēlam).
  • Pakas svars iekļaujas 35 mārciņu robežās.
  • Pakas tilpums iekļaujas 18" x 18" x 18" apmēra.

    Aprēķināt aptuvenu euro vērtību: $ x .93 = euro 

Laipni lūdzam ar jautājumiem zvanīt Anitai: 1-973-755-6565, ext 5, fakss 1-866-899-0735 vai pa
e-pastu
pakas@lasl.com