Reģ. numuri

 

Nākamais saliktais konteineris uz Rīgu: 23. janvārī

                                     Lūdzu ņemiet vērā:jaunās noliktavas adrese ir Plainfield, NJ- neko nesūtiet uz Jersey City adresi!

                                      Nākamais saliktais konteineris uz Igauniju: top! Lūdzu zvanīt.

                           Gaisa krava uz Rīgu: Nākamā sūtījuma termiņš: 25. janvāris

     Pilnie konteineri - pēc pasūtījuma!

            

                                                               Atbalsts Ukrainai un ukraiņu bēgļiem: 

                                          Vajadzīgais preču saraksts un sūtīšanas cenas: skat.paciņu nodaļā!  

                                            Nākamais sūtījums uz Ziedot.lv- ar tālāku nodošanu ukraiņiem:

                                                  atkal janvāra beigās.

 

 2022.g. ZIEMSVĒTKU paciņu konteineris ir Rīgā- piegādes sāksies pēc muitas formalitāšu kārtošanas

2022.g. ZIEMSVĒTKU paciņu konteineris ir Rīgā- piegādes sāksies pēc muitaNāk

Nākamais saliktais konteineris: 23. janvārī
                       Nākamais saliktais konteineris uz Igauniju: tapšanas stādijā- lūdzu zvanī

Jaunā noliktava: Plainfield, NJ. Lūdzam NEKO nesūtīt uz Jersey City adresi!!


         Gaisa krava uz Rīgu: Nākamā sūtījuma termiņš: 25. janvārī

     Pilnie konteineri - pēc pasūtījuma!

            

                                                                 Atbalsts Ukrainai un ukraiņu bēgļiem: 

                                  Vajadzīgais preču saraksts un sūtīšanas cenas: skat.paciņu nodaļā!

                        Nākamais sūtījums uz Ziedot.lv- ar tālāku nodošanu ukraiņiem: janvāra beigās.

 

 

 

 

2022. g. ZIEMSVĒTKU paciņas savāksim oktobra vidū!  

2022. g. ZIEMSVĒTKU paciņas savāksim oktobra vidū!

 

2022. g. ZIEMSVĒTKU

 

2022. g. ZIEMSVĒTKU paciņas savāksim oktobra vidū!

paciņas savāksim oktobra Nākamie saliktie konteineri uz Rīgu: 6. un 20. septembJaunā noliktava: Plainfield, NJ.Lūdzam NEKO nesūtīt uz Jersey City adresi!!