Saraksts

 

 

Nākamais saliktais konteiners uz Rīgu: 3. decembrī


Gaisa krava: Regulāri sūtījumi - lūdzu zvanīt (973) 744-6565.


Pilnie konteineri - pēc pasūtījuma!

 

Ziemas paciņu konteiners sakrāmēts - gaida iziešanu Ņujorkas ostā.

 

 

 

 

 

 

 

Nākamais saliktais konteiners uz Rīgu: 3. decembrī


Gaisa krava: Regulāri sūtījumi - lūdzu zvanīt (973) 744-6565.


Pilnie konteineri - pēc pasūtījuma!

 

Ziemas paciņu konteiners sakrāmēts - gaida iziešanu Ņujorkas ostā.

 

 Latvian American Shipping Line

Jaunākās ziņas par 2021. gada rudens / ziemas sūtījumu. Lūdzu izlasiet jaunākos noteikumus LASL paciņu sūtīšanas procesam.  Paciņu savāksanas maršruta datumi un savākšanas adreses atrodamas šeit mājas lapā. Pieņemsim arī grāmatu sūtījumus iestādēm, ziedojumus muzejiem, personīgās mantas, bet lūdzam: iepriekš sazinaties ar mums par visiem ziedojumu un personīgo/repatriacijas mantu sūtījumiem!

LŪDZU ZVANIET AR JAUTĀJUMIEM: 973 744 6565.

Laipni  lūdzam stingri ievērot norādījumus:
Lai izkārtotu jūsu paciņu personiskā sūtījuma ietvaros:

• Vienas pakas vērtību nepārsniegt 150 eiro (EUR) (aptuveni $175)

• Pakām lietot tikai jaunās anketas (datētas ar 2021. gada oktobri)
• uz katra saņēmēja vārdu tikai vienu kasti
• deklarācijas: rakstīt tikai EUR (EUR aprēķināt pareizinot $ vērtību x .86) • svars: līdz 30 lbs (13 kgs) 

• izmēri: 18 x 18 x 18” tilpuma ietvaros
• saturā lai būtu preču dažādība, B
ET pārtikai nepārsniegt maksimāli 3 lbs no kopējā satura.
• Alkoholu, elektroniku, vitamīnus, medikamentus nelikt pakās.
• saturs un atsevišķo preču daudzums domāts tikai saņēmēja vajadzībām, kaut nav noteikts tiešais atļautais daudzums.
• muitas nodoklis: 12% no pakas uzrādītās vērtības, plus PVN (21%). Nodokli pierēķināsim pie paciņu sūtīšanas rēķina sūtītājam.

Lai izkārtotu grāmatu sūtījumu iestādēm – norādījumi: noteikumi nav mainījušies ar 2021. g.okt.

  • 1) Sūtījumu adresēt skolas vai bibiotēkas vārdā, un uzrādīt kontakta cilvēka vārdu un tel.
  • 2) Saturā tikai grāmatas, periodiku vai archīvu materiālus.
  • 3) Vērtību lietotām grāmatām likt uz 10-15 euro/kasti
  • 4) Kastu daudzums, ko viena iestāde drīkst saņemt ir neierobežots
  • 5) Spec. cena grāmatu sūtījumiem iestādēm
  • 6) Ja sūtiet grāmatas DV akcijai, lūdzam sūtījumu adresēt Daugavas Vanagiem, nevis privātpersonai. "Otrā Elpa" pieņem grāmatas, un tās pārdodot atbalsta labdarības akcijas.
  • 7) Reģ. numuru sērija grāmatām uz iestādēm: lūdzu lietot "BIB" numurus.

Izkārtojam muitu un piegādājam līdz durvīm, ja saiņi atbilst mūsu sūtīšanas noteikumiem.

        Sūtīšanas noteikumi/instrukcijas - spiest šeit>>>                Veidlapām - spiest šeit> 

Sūtot pakas tieši uz mūsu noliktavu, adresēt šā un mums piesakiet, lai zinām gaidīt:


Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,
Latvian American Shipping Line
84 Harbor Drive,
Jersey City, NJ 07305

Lūdzu izsūtiet tā, lai pakas ir pie mums ne vēlāk par: 2021. gada 8. novembri

Vidienes datumi - spiest šeit >>>                         Rietumkrasta datumi - spiest šeit >>>

2021. gada PAVASAŖA paciņu savākšanas kalendārs

Bostonā – Trimdas ev lut draudzes telpās, 58 Irving St, Brookline, MA:                                        
  Sestdien, 6. novembrī no 2:30-4 pp

Filadelfijā –  Filadelfijas ev lut draudzes īpašumā: 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA:                 Pirmdien, 8. novembrī, 10:30 no rīta       
 

Īstbransvikā – 
Jaunais pieturas punkts:  42 Gates Ave, E Brunswick, NJ:                                                                      

   Trešdien, 3. novembrī pulksten 11os no rīta

Jonkeros – Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašumā, 254 Valentine Ave, Yonkers, NY 10705:
   Sestdien, 30. oktobrī no 2-3 pp

Katskilos
– Rotā, Elka Park, NY: lūdzam zvanīt!

Mančesterā, CT: pie Spring un Garden St stūra:  lūdzam zvanīt, ja vēlaties, ka piebraucam ceļā uz/no Bostonas 6. novembrī

Pokipsijā:   2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie,NY                                                                                     
   Svētdien, 7. novembrī no 10-11 no rīta   

Salā: Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašūmā: 4 Rīga Lane, Melville, NY:                                               
  Sestdien, 30. oktobrī no 10-11 no rīta                                                            

Vilmingtonā: pie Baidiņiem: 1104 Windon Drive, Wilmington, DE:                                                 
Pirmdien, 8. novembrī, 9os no rīta   

Vašingtonas, DC apkaimē: Vaš.latv. ev. lut. draudzes īpašumā:400 Hurley Ave, Rockville, MD:   Svētdien, 7. novembrī, no 4:30-5:30 pp  


 

 VIDIENĒ: 2021. gadā:

Sv. Pēterburgā, FL un Atlantā: lūdzu sazināties: pakas @lasl.com

Indianapolē – Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64 St, Indianapolis,                                                             
   Otrdien, 2. novembrī, pulksten 6os                  

Čikāgā – 1. punkts: St. Pēteŗa Baznīcas telpās, 450 Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL:                          
   Trešdien, 3. novembrī, 1os pp            
                
Čikāgā – 2. punkts:  Čikāgas Ashland/Addison Ave rajonā: 
lūdzu sazināties ar Jāni!                             
   Piektdien, 5. novembrī, 7os vakarā

Milvokos – Latviešu draudzes telpās – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI:                                                                  
   Trešdien, 3. novembrī,  pulksten 5os                                                                                   

Mineapolē – Latviešu draudzes telpās – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN   55407:                                        
   Ceturtdien, 4. novembrī, 12os dienā

Latvijas Ciemā – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI:                                                             
  Sestdien, 6. novembrī,  pulksten 10:45 no rīta

Kalamazū –  Latviešu Sabiedriskā Centrā, 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI:                     
  Sestdien, 6. novembrī pulksten 12os dienā   

Grand Rapidos- sestdien, 6. novembrī pulksten 2:30 pp                                                                                                                                                         

Detroitā –  Sv. Pāvila latv. baznīcā, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI:                             
   Sestdien, 6. novembrī pulksten 5-5:30os pp

Klīvlandē – Latviešu draudzes telpās, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107:                      
   Svētdien, 7. novembrī pulksten 8:30 no rīta

Rietumkrasta paku savākšanas datumi/adreses
Austrumkrasta datumi - spiest šeit >>>                  Vidienes datumi - spiest šeit >>>

Sanfrancisko rajonā: Pie Māras Sidlow, 1563 Lincoln Ave, Alameda, CA 94501:savākšanas datumu tūlīt ziņosim!

Seatlā: latviešu centrā: 11710-3rd Ave, Seattle, WA 98125: lūdzam mums zvanīt!

Portlandē – Latviešu centrā, 5500 Dosch Road, Portland, OR 44107: lūdzam ar mums sazināties~        

Losandželosā – Latviešu sabiedriskā centrā - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA: Lūdzam ar mums sazināties par Ziemsvētku sūtījumu!                              


***************************************************************
Lūdzam zvanīt ar jautājumiem par paku saturu, cenām, iepakojumu:                                                           

 973-744-6565 x.4, vai x.5, vai pa epastu: pakas@lasl.com
***************************************************************

Ja sūtat pakas uz noliktavu (UPS/USPS) Nudžersijā, lūdzu nodrošiniet, ka tās pienāks vēlākais pirmdien, 8. novembrī

Saini adresējiet lūdzu uz mūsu noliktavas adresi un uzrakstīt reg. numuru, lai mums būtu skaidrs, kuŗā sūtījumā to ievietot! 

Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                          
c/o Latvian American Shipping Line                                                                                                               84 Harbor Drive,
Jersey City, NJ 07305: 

  ************************ 

AR 2021. gada oktobri pielāgojam paciņu noteikumus maiņām Latvijas un EU muitas noteikumos, un turpmāk darbosimies pēc sekojošiem norādījumiem:

• Pakām lietot tikai jaunās anketas (datētas ar 2021. gada oktobri)
• vienas pakas vērtību nepārsniegt 150 eiro (EUR) (aptuveni $175)
• uz katra saņēmēja vārdu tikai vienu kasti
• deklarācijas: rakstīt tikai EUR (EUR aprēķināt pareizinot $ vērtību x .86) • svars: līdz 30 lbs (13 kgs) 

• izmēri: 18 x 18 x 18” tilpuma ietvaros
• saturā lai būtu preču dažādība, BET pārtikai nepārsniegt maksimāli 3 lbs no kopējā 

satura. Alkoholu, elektroniku, vitamīnus, medikamentus nelikt pakās.
• saturs un atsevišķo preču daudzums domāts tikai saņēmēja vajadzībām, kaut nav noteikts tiešais atļautais daudzums.
• muitas nodoklis: 12% no pakas uzrādītās vērtības, plus PVN (21%). Nodokli pierēķināsim pie paciņu sūtīšanas rēķina sūtītājam.

 

Pie personiskām paciņām nedrīkst likt alkoholu, zāles, tabakas izstrādājumus, elektroniku, vai mākslu. Visām pakām vajadzīga pavadanketa, kas spēkā kopš 2021. gada oktobra, kuŗā sīki aprakstīts saturs. Ja saturs ir lietots, tad to tā arī apzīmēt!

Pakas, kas pārsniedz atļauto vērtību, svaru, izmērus, vai kuŗām uzrādītais saturs neatbilst pakas paskatam-sazināsimies ar saņēmēju, un pakas pārbaudīsim. Risināšanas varianti ir pārpakošana, vai pārsūtīt ar gaisa kravu, bet par abiem būs papildus izmaksas, un gaisa kravas saņēmējiem pašiem jābrauc uz lidosu kārtot ievešanas formalitātes.

Laipni lūdzam sadarboties ar noteikumiem, lai paciņu sūtījumi ietu gludi, un saņēmēji priecātos par laicīgu un gludu piegādi!

Labprāt pārrunāsim jebkādas neskaidrības par sūtijumu kārtošanas procesu!  Mākslas darbu pārsūtīšanai laipni lūdzam ar mums iepriekš sazināties, lai izrunātu pakošanas noteikumus un muitas deklarāciju lapu noformēšanu! Paldies!

 Sākot ar 2021. g. oktobrī: maksimāli 150 euro vērtība pa paku. EURO =( $ x .86)
VISAS PREČU VĒRTĪBAS ANKETĀ UZRĀDĪT TIKAI EUR.


For humanitarian aid boxes: If sending only one box, please address the shipment to an individual at the receiving organization.  If your shipment consists of several to many boxes, please call us in advance so that we can discuss the best options for handling this type of shipment.

If you do not have access to the above pickup locations, please contact us, we can provide a pickup
service at a nominal additional fee. Registration numbers can be obtained above but also by phone:
973-744-6565 x. 5 or email:
pakas@lasl.com