Saraksts

Nākamais saliktais konteineris uz Rīgu: 12. jūlija termiņš

Pavasaŗa paku/grāmatu sūtījuma piegādes sākās ar 12. jūnija datumu

Gaisa krava uz Rīgu: Nākamais termiņš: 10. jūlijā (steidzamos gadījumos, arī ātrāk)

Pilnie un saliktie konteineri uz un no Rīgas - pēc pasūtījuma!

Atbalsts Ukrainai un ukraiņu bēgļiem: 

 Nākamais sūtījums biedrībai "Ziedot.lv"- ar tālāku nodošanu ukraiņiem: 

  atkal jūlija vidū.

 

Jūsu sūtījumus lūdzam sūtīt uz LASL noliktavu tikai šajā adresē: 

Jūsu vārds / Firmas nosaukums
c/o Latvian American Shipping Line
309 Emmet St,
Newark, NJ 07114

 

Nākamais saliktais konteineris uz Rīgu: 12. jūlija termiņš

Pavasaŗa paku/grāmatu sūtījuma piegādes sākās ar 12. jūnija datumu

Gaisa krava uz RīguNākamais termiņš: 10. jūlijā (steidzamos gadījumos, arī ātrāk)

Pilnie un saliktie konteineri uz un no Rīgas - pēc pasūtījuma!

Atbalsts Ukrainai un ukraiņu bēgļiem: 

 Nākamais sūtījums biedrībai "Ziedot.lv"- ar tālāku nodošanu ukraiņiem: 

  atkal jūlija vidū.

 

Jūsu sūtījumus lūdzam sūtīt uz LASL noliktavu tikai šajā adresē: 

Jūsu vārds / Firmas nosaukums
c/o Latvian American Shipping Line
309 Emmet St,
Newark, NJ 07114

 Latvian American Shipping Line

 Lūdzu izlasiet jaunākos noteikumus LASL paciņu sūtīšanas procesam.  Paciņu savāksanas maršruta datumi un savākšanas adreses atrodamas šeit mājas lapā. Pieņemsim arī grāmatu sūtījumus iestādēm, ziedojumus muzejiem, personīgās mantas, bet lūdzam: iepriekš sazinaties ar mums par visiem ziedojumu un personīgo/repatriacijas mantu sūtījumiem!

LŪDZU ZVANIET AR JAUTĀJUMIEM: 973 744 6565.

Laipni  lūdzam stingri ievērot norādījumus:
Lai izkārtotu jūsu paciņu personiskā sūtījuma ietvaros:

• Vienas pakas vērtību nepārsniegt 150 eiro (EUR) (aptuveni $162: 2024. marta kurss)

• Pakām lietot tikai jaunās anketas (datētas ar 2021. gada oktobri)
• uz katra saņēmēja vārdu tikai vienu kasti
• deklarācijas: rakstīt tikai EUR (EUR aprēķināt pareizinot $ vērtību x .93) • svars: līdz 30 lbs (13 kgs) 

• izmēri: 18 x 18 x 18” tilpuma ietvaros
• saturā lai būtu preču dažādība, B
ET lūgums pārtikai nepārsniegt maksimāli 3 lbs no kopējā satura.
• Alkoholu, elektroniku, vitamīnus, medikamentus nelikt pakās.
• saturs un atsevišķo preču daudzums domāts tikai saņēmēja vajadzībām, kaut nav noteikts tiešais atļautais daudzums.
• muitas nodoklis: 12% no pakas uzrādītās vērtības, plus PVN (21%). Nodokli pierēķināsim pie paciņu sūtīšanas rēķina sūtītājam.

Lai izkārtotu grāmatu sūtījumu iestādēm:  paku noteikumi neattiecas uz grāmatu sūtījumiem iestādēm.

  • 1) Sūtījumu adresēt skolas vai bibiotēkas vārdā, un uzrādīt kontakta cilvēka vārdu un tel.
  • 2) Saturā tikai grāmatas, periodiku vai archīvu materiālus.
  • 3) Vērtību lietotām grāmatām likt uz 10-15 euro/kasti
  • 4) Kastu daudzums, ko viena iestāde drīkst saņemt ir neierobežots
  • 5) Spec. cena grāmatu sūtījumiem iestādēm
  • 6) Ja sūtiet grāmatas piemēram Daugas Vanagiem Latvijā, lūdzam sūtījumu adresēt "Daugavas Vanagiem", nevis privātpersonai. "Otrā Elpa" pieņem grāmatas, un tās pārdodot atbalsta labdarības akcijas.
  • 7) Reģ. numuru sērija grāmatām uz iestādēm: lūdzam lietot "BIB" numurus.

Izkārtojam muitu un piegādājam līdz durvīm, ja saiņi atbilst mūsu sūtīšanas noteikumiem.

        Sūtīšanas noteikumi/instrukcijas - spiest šeit>>>                Veidlapām - spiest šeit> 

Sūtot pakas tieši uz mūsu noliktavu, adresēt šā un mums piesakiet, lai zinām gaidīt:


Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,
Latvian American Shipping Line
 309 Emmet Street (jauna adrese 5/17/23)
 Newark, NJ 07114

Ziemsvētku paku sūtījumam, ko sūtiet mums ar UPS vai USPS, izsūtiet tā, lai pakas ir pie mums ne vēlāk par: 2024. gada 29. aprīli.

Vidienes datumi - spiest šeit >>>                         Rietumkrasta datumi - spiest šeit >>>

2024. g. PAVASAŖAS paciņu ( arī grāmatu u.c.) savākšana aprīļa mēnesī austrumu krastā

Bostonā – Trimdas ev lut draudzes telpās, 58 Irving St, Brookline, MA:                                        
Sestdien, 27. aprīlī no 2:30-4:00 pp

Filadelfijā –  Filadelfijas ev lut draudzes īpašumā: 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA:                 
SVĒTDIEN, 21. aprīlī pulksten 6 os vakarā

Īstbransvikā – 42 Gates Ave, E Brunswick, NJ:                                                                      
Pirmdien, 22. aprīlī, pulksten 12'os

Jonkeros – Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašumā, 254 Valentine Ave, Yonkers, NY 10705:
Sestdien, 20. aprīlī pulksten 1:30 pp

Katskilos
– Rotā, Elka Park, NY: lūdzam zvanīt!

Mančesterā, CT: pie Spring un Garden St stūra:  lūdzam zvanīt, ja vēlaties, ka piebraucam ceļā uz/no Bostonas 

Pokipsijā: 2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie, NY:
Sestdien, 20. aprīlī, 5:30 vakarā

Salā: Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašūmā: 4 Rīga Lane, Melville, NY:                                                             
Sestdien, 20. aprīlī, 10os no rīta

Vašingtonas, DC apkaimē: Vaš.latv. ev. lut. draudzes īpašumā:400 Hurley Ave, Rockville, MD:               
Svētdien, 21. aprīlī no 1-2iem pp 
 

 VIDIENĒ: 2024. g. PAVASAŖA sūtījums:


Indianapolē – Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64 St, Indianapolis, IN
SESTDIEN,  13. aprīlī, no 11-12 no rīta

Čikāgā – 1. punkts: St. Pēteŗa Baznīcas telpās, 450 Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL:
CETURTDIEN, 18. aprīlī, 12os pp                         

Čikāgā- 2. punkts:  Ciānas latv.ev lut. draudzes telpās: 6551 W. Montrose Ave, Chicago, IL:
CETURTDIEN, 18. aprīlī, 2:30 pp              

Milvokos – Latviešu draudzes telpās – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI:

CETURTDIEN, 18. aprīlī, 6os vakarā                                          

Mineapolē – Latviešu draudzes telpās – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN   55407: Lūdzam zvanīt!

Latvijas Ciemā – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI:                                                             
PIEKTDIEN, 19. aprīlī, 4os pp

Kalamazū –  Latviešu Sabiedriskā Centrā, 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI:                     
PIEKTDIEN, 19. aprīlī, 6:30 vakarā

Detroitā –  Sv. Pāvila latv. baznīcā, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI:                             
Sestdien, 20. aprīlī no 10-11 no rīta

Klīvlandē – Latviešu draudzes telpās, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107:                      
SESTDIEN, 20. aprīlī, 4os pp

Rietumkrasta paku savākšanas datumi/adreses 
Austrumkrasta datumi - spiest šeit >>>                  Vidienes datumi - spiest šeit >>>

Sanfrancisko rajonā: Pie Māras Sidlow, 1563 Lincoln Ave, Alameda, CA 94501: Būsim atkal 2024. gada rudenī                              

Seatlā: latviešu centrā: 11710-3rd Ave, Seattle, WA 98125:  būsim atkal 2024. gada rudenī                                                       

Portlandē – Latviešu centrā, 5500 Dosch Road, Portland, OR 44107: būsim atkal 2024. gada rudenī

***************************************************************
Lūdzam zvanīt ar jautājumiem par paku saturu, cenām, iepakojumu:                                                           

 973-744-6565 x.4, vai x.5, vai pa epastu: pakas@lasl.com
***************************************************************

Ja sūtat pakas uz noliktavu (UPS/USPS) Nudžersijā, lūdzu nodrošiniet, ka tās pienāks vēlākais pirmdien, 29. aprīlī.

Saini adresējiet lūdzu uz mūsu noliktavas adresi un uzrakstīt reg. numuru, lai mums būtu skaidrs, kuŗā sūtījumā to ievietot! 

Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                           
c/o Latvian American Shipping Line

309 Emmet Street (jauna adrese 5/17/23)
Newark, NJ 07114

  ************************ 

AR 2021. gada oktobri pielāgojam paciņu noteikumus maiņām Latvijas un EU muitas noteikumos, un turpmāk darbosimies pēc sekojošiem norādījumiem:

• Pakām lietot tikai jaunās anketas (datētas ar 2021. gada oktobri)
• vienas pakas vērtību nepārsniegt 150 eiro (EUR) (aptuveni $162 (2024. marts)
• uz katra saņēmēja vārdu tikai vienu kasti
• deklarācijas: rakstīt tikai EUR (EUR aprēķināt pareizinot $ vērtību x .93) • svars: līdz 30 lbs (13 kgs) 

• izmēri: 18 x 18 x 18” tilpuma ietvaros
• saturā lai būtu preču dažādība, BET pārtikai nepārsniegt maksimāli 3 lbs no kopējā 

satura. Alkoholu, elektroniku, vitamīnus, medikamentus nelikt pakās.
• saturs un atsevišķo preču daudzums domāts tikai saņēmēja vajadzībām, kaut nav noteikts tiešais atļautais daudzums.
• muitas nodoklis: 12% no pakas uzrādītās vērtības, plus PVN (21%). Nodokli pierēķināsim pie paciņu sūtīšanas rēķina sūtītājam.

 

Pie personiskām paciņām nedrīkst likt alkoholu, zāles, tabakas izstrādājumus, elektroniku, vai mākslu. Visām pakām vajadzīga pavadanketa, kas spēkā kopš 2021. gada oktobra, kuŗā sīki aprakstīts saturs. Ja saturs ir lietots, tad to tā arī apzīmēt!

Pakas, kas pārsniedz atļauto vērtību, svaru, izmērus, vai kuŗām uzrādītais saturs neatbilst pakas paskatam-sazināsimies ar saņēmēju, un pakas pārbaudīsim. Risināšanas varianti ir pārpakošana, vai pārsūtīt ar gaisa kravu, bet par abiem būs papildus izmaksas, un gaisa kravas saņēmējiem pašiem jābrauc uz lidosu kārtot ievešanas formalitātes.

Laipni lūdzam sadarboties ar noteikumiem, lai paciņu sūtījumi ietu gludi, un saņēmēji priecātos par laicīgu un gludu piegādi!

Labprāt pārrunāsim jebkādas neskaidrības par sūtijumu kārtošanas procesu!  Mākslas darbu pārsūtīšanai laipni lūdzam ar mums iepriekš sazināties, lai izrunātu pakošanas noteikumus un muitas deklarāciju lapu noformēšanu! Paldies! 

Maksimāli 150 euro vērtība pa paku. EURO =( $ x .93 ar 2024.aprīli)
VISAS PREČU VĒRTĪBAS ANKETĀ UZRĀDĪT TIKAI EUR.

Lielākām kravām: lūdzu mums zvaniet! Sarunāsim!


For humanitarian aid boxes: If sending only one box, please address the shipment to an individual at the receiving organization.  If your shipment consists of several to many boxes, please call us in advance so that we can discuss the best options for handling this type of shipment.

If you do not have access to the above pickup locations, please contact us, we can provide a pickup
service at a nominal additional fee. Registration numbers can be obtained above but also by phone:
973-744-6565 x. 5 or email:
pakas@lasl.com