Saraksts

Nākamais saliktais konteineris uz Rīgu: 17. novembrī

ZIEMSVĒTKU pakas ir ceļā - novēlam labu ceļa vēju, lai laicīgi ienāk! : )

Lūdzam visas jūras kravas  sūtīt uz jauno noliktavu :      

Jūsu firmas/personas vārds 

c/o LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
309 Emmet Street,
Newark, NJ 07114

Gaisa krava uz Rīgu: Nākamais termiņš: 29. novembris  (steidzamos gadījumos, arī ātrāk)

 

Pilnie un saliktie konteineri uz un no Rīgas - pēc pasūtījuma!

Atbalsts Ukrainai un ukraiņu bēgļiem: 

Vajadzīgais preču saraksts un sūtīšanas cenas: skat.paciņu nodaļā!  

 Nākamais sūtījums biedrībai "Ziedot.lv"- ar tālāku nodošanu ukraiņiem: 

  atkal oktobra beigās.

 mūsu jaunā noliktavas adrese ir Newark, NJ - neko nesūtiet uz Jersey City vai Plainfield noliktavas adresēm!

 

 

 

Nākamais saliktais konteineris uz Rīgu: 17. novembrī

ZIEMSVĒTKU pakas ir ceļā - novēlam labu ceļa vēju, lai laicīgi ienāk! : )

Lūdzam visas jūras kravas  sūtīt uz jauno noliktavu :      

Jūsu firmas/personas vārds 

c/o LATVIAN AMERICAN SHIPPING LINE
309 Emmet Street, 
Newark, NJ 07114

Gaisa krava uz RīguNākamais termiņš: 29. novembris  (steidzamos gadījumos, arī ātrāk)

 

Pilnie un saliktie konteineri uz un no Rīgas - pēc pasūtījuma!

Atbalsts Ukrainai un ukraiņu bēgļiem: 

Vajadzīgais preču saraksts un sūtīšanas cenas: skat.paciņu nodaļā!  

 Nākamais sūtījums biedrībai "Ziedot.lv"- ar tālāku nodošanu ukraiņiem: 

  atkal oktobra beigās.

 mūsu jaunā noliktavas adrese ir Newark, NJ - neko nesūtiet uz Jersey City vai Plainfield noliktavas adresēm!

 Latvian American Shipping Line

 Lūdzu izlasiet jaunākos noteikumus LASL paciņu sūtīšanas procesam.  Paciņu savāksanas maršruta datumi un savākšanas adreses atrodamas šeit mājas lapā. Pieņemsim arī grāmatu sūtījumus iestādēm, ziedojumus muzejiem, personīgās mantas, bet lūdzam: iepriekš sazinaties ar mums par visiem ziedojumu un personīgo/repatriacijas mantu sūtījumiem!

LŪDZU ZVANIET AR JAUTĀJUMIEM: 973 744 6565.

Laipni  lūdzam stingri ievērot norādījumus:
Lai izkārtotu jūsu paciņu personiskā sūtījuma ietvaros:

• Vienas pakas vērtību nepārsniegt 150 eiro (EUR) (aptuveni $160: 2023.sept. kurss)

• Pakām lietot tikai jaunās anketas (datētas ar 2021. gada oktobri)
• uz katra saņēmēja vārdu tikai vienu kasti
• deklarācijas: rakstīt tikai EUR (EUR aprēķināt pareizinot $ vērtību x .94) • svars: līdz 30 lbs (13 kgs) 

• izmēri: 18 x 18 x 18” tilpuma ietvaros
• saturā lai būtu preču dažādība, B
ET lūgums pārtikai nepārsniegt maksimāli 3 lbs no kopējā satura.
• Alkoholu, elektroniku, vitamīnus, medikamentus nelikt pakās.
• saturs un atsevišķo preču daudzums domāts tikai saņēmēja vajadzībām, kaut nav noteikts tiešais atļautais daudzums.
• muitas nodoklis: 12% no pakas uzrādītās vērtības, plus PVN (21%). Nodokli pierēķināsim pie paciņu sūtīšanas rēķina sūtītājam.

Lai izkārtotu grāmatu sūtījumu iestādēm:  paku noteikumi neattiecas uz grāmatu sūtījumiem iestādēm.

  • 1) Sūtījumu adresēt skolas vai bibiotēkas vārdā, un uzrādīt kontakta cilvēka vārdu un tel.
  • 2) Saturā tikai grāmatas, periodiku vai archīvu materiālus.
  • 3) Vērtību lietotām grāmatām likt uz 10-15 euro/kasti
  • 4) Kastu daudzums, ko viena iestāde drīkst saņemt ir neierobežots
  • 5) Spec. cena grāmatu sūtījumiem iestādēm
  • 6) Ja sūtiet grāmatas piemēram Daugas Vanagiem Latvijā, lūdzam sūtījumu adresēt Daugavas Vanagiem, nevis privātpersonai. "Otrā Elpa" pieņem grāmatas, un tās pārdodot atbalsta labdarības akcijas.
  • 7) Reģ. numuru sērija grāmatām uz iestādēm: lūdzu lietot "BIB" numurus.

Izkārtojam muitu un piegādājam līdz durvīm, ja saiņi atbilst mūsu sūtīšanas noteikumiem.

        Sūtīšanas noteikumi/instrukcijas - spiest šeit>>>                Veidlapām - spiest šeit> 

Sūtot pakas tieši uz mūsu noliktavu, adresēt šā un mums piesakiet, lai zinām gaidīt:


Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,
Latvian American Shipping Line
 309 Emmet Street (jauna adrese 5/17/23)
 Newark, NJ 07114

Ziemsvētku paku sūtījumam, ko sūtiet mums ar UPS vai USPS, izsūtiet tā, lai pakas ir pie mums ne vēlāk par: 2023. gada 27. oktobri

Vidienes datumi - spiest šeit >>>                         Rietumkrasta datumi - spiest šeit >>>

2023. g. ZIEMSVĒTKU paciņu ( arī grāmatu u.c.) savākšana oktobra mēnesī austrumu krastā

Bostonā – Trimdas ev lut draudzes telpās, 58 Irving St, Brookline, MA:                                        
Sestdien, 28. oktobrī no 2:30-4:00 pp

Filadelfijā –  Filadelfijas ev lut draudzes īpašumā: 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA:                 
SVĒTDIEN, 29. oktobrī pulksten 6 os vakarā

Īstbransvikā – 42 Gates Ave, E Brunswick, NJ:                                                                      
Pirmdien, 30.oktobrī, pulksten 11:30 no rīta

Jonkeros – Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašumā, 254 Valentine Ave, Yonkers, NY 10705:                                                Sestdien, 21. oktobrī pulksten 10os

Katskilos
– Rotā, Elka Park, NY: lūdzam zvanīt!

Mančesterā, CT: pie Spring un Garden St stūra:  lūdzam zvanīt, ja vēlaties, ka piebraucam ceļā no Bostonas 

Pokipsijā: 2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie, NY:                                                                                                                      Svētdien, 29. oktobrī no 9-10 no rīta
                                                                                                                                                                                            Salā: Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašūmā: 4 Rīga Lane, Melville, NY:                                                                            Svētdien, 22. oktobrī pēc dievkalpojuma                                              

Vašingtonas, DC apkaimē: Vaš.latv. ev. lut. draudzes īpašumā:400 Hurley Ave, Rockville, MD:               
Svētdien, 29. oktobrī pulksten 12:30 pp 
 

 VIDIENĒ: 2023. ZIEMSVĒTKU sūtījums:


Indianapolē – Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64 St, Indianapolis,                                                                SESTDIEN,  21. oktobrī, 11os no rīta

Čikāgā – 1. punkts: St. Pēteŗa Baznīcas telpās, 450 Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL:                          
OTRDIEN, 24. oktobrī, pulksten 1os

Čikāgā- 2. punkts:  Ciānas latv.ev lut. draudzes telpās: 6551 W. Montrose Ave, Chicago, IL:                  
OTRDIEN24. oktobrī, pulksten 3os
                
Čikāgā – 3. punkts:  Čikāgas Ashland/Addison Ave rajonā: 
lūdzu sazināties ar Jāni!                               

Milvokos – Latviešu draudzes telpās – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI:                                                                               OTRDIEN, 24. oktobrī, no 5-6 pp                                              

Mineapolē – Latviešu draudzes telpās – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN   55407:                                                        TREŠDIEN, 25. oktobrī, 11-12iem no rīta

Latvijas Ciemā – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI:                                                             
PIEKTDIEN, 27. oktobrī, 11os no rīta

Kalamazū –  Latviešu Sabiedriskā Centrā, 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI:                     
PIEKTDIEN, 27. oktobrī, 12os dienā

Detroitā –  Sv. Pāvila latv. baznīcā, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI:                             
PIEKTDIEN, 27. oktobrī no 5-6 pp

Klīvlandē – Latviešu draudzes telpās, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107:                      
 SESTDIEN, 28. oktobrī, 12os dienā

Rietumkrasta paku savākšanas datumi/adreses 
Austrumkrasta datumi - spiest šeit >>>                  Vidienes datumi - spiest šeit >>>

Sanfrancisko rajonā: Pie Māras Sidlow, 1563 Lincoln Ave, Alameda, CA 94501:                                                                     Sestdien, 14. oktobrī no 10 no rīta- 12iem pp.                                

Seatlā: latviešu centrā: 11710-3rd Ave, Seattle, WA 98125:  būsim atkal 2024. gada  pavasarī                                                        

Portlandē – Latviešu centrā, 5500 Dosch Road, Portland, OR 44107: būsim atkal 2024. gada pavasarī

***************************************************************
Lūdzam zvanīt ar jautājumiem par paku saturu, cenām, iepakojumu:                                                           

 973-744-6565 x.4, vai x.5, vai pa epastu: pakas@lasl.com
***************************************************************

Ja sūtat pakas uz noliktavu (UPS/USPS) Nudžersijā, lūdzu nodrošiniet, ka tās pienāks vēlākais piektdien, 27. oktobrī

Saini adresējiet lūdzu uz mūsu noliktavas adresi un uzrakstīt reg. numuru, lai mums būtu skaidrs, kuŗā sūtījumā to ievietot! 

Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                           
c/o Latvian American Shipping Line

309 Emmet Street (jauna adrese 5/17/23)
Newark, NJ 07114

  ************************ 

AR 2021. gada oktobri pielāgojam paciņu noteikumus maiņām Latvijas un EU muitas noteikumos, un turpmāk darbosimies pēc sekojošiem norādījumiem:

• Pakām lietot tikai jaunās anketas (datētas ar 2021. gada oktobri)
• vienas pakas vērtību nepārsniegt 150 eiro (EUR) (aptuveni $160 (2023. sept.)
• uz katra saņēmēja vārdu tikai vienu kasti
• deklarācijas: rakstīt tikai EUR (EUR aprēķināt pareizinot $ vērtību x .86) • svars: līdz 30 lbs (13 kgs) 

• izmēri: 18 x 18 x 18” tilpuma ietvaros
• saturā lai būtu preču dažādība, BET pārtikai nepārsniegt maksimāli 3 lbs no kopējā 

satura. Alkoholu, elektroniku, vitamīnus, medikamentus nelikt pakās.
• saturs un atsevišķo preču daudzums domāts tikai saņēmēja vajadzībām, kaut nav noteikts tiešais atļautais daudzums.
• muitas nodoklis: 12% no pakas uzrādītās vērtības, plus PVN (21%). Nodokli pierēķināsim pie paciņu sūtīšanas rēķina sūtītājam.

 

Pie personiskām paciņām nedrīkst likt alkoholu, zāles, tabakas izstrādājumus, elektroniku, vai mākslu. Visām pakām vajadzīga pavadanketa, kas spēkā kopš 2021. gada oktobra, kuŗā sīki aprakstīts saturs. Ja saturs ir lietots, tad to tā arī apzīmēt!

Pakas, kas pārsniedz atļauto vērtību, svaru, izmērus, vai kuŗām uzrādītais saturs neatbilst pakas paskatam-sazināsimies ar saņēmēju, un pakas pārbaudīsim. Risināšanas varianti ir pārpakošana, vai pārsūtīt ar gaisa kravu, bet par abiem būs papildus izmaksas, un gaisa kravas saņēmējiem pašiem jābrauc uz lidosu kārtot ievešanas formalitātes.

Laipni lūdzam sadarboties ar noteikumiem, lai paciņu sūtījumi ietu gludi, un saņēmēji priecātos par laicīgu un gludu piegādi!

Labprāt pārrunāsim jebkādas neskaidrības par sūtijumu kārtošanas procesu!  Mākslas darbu pārsūtīšanai laipni lūdzam ar mums iepriekš sazināties, lai izrunātu pakošanas noteikumus un muitas deklarāciju lapu noformēšanu! Paldies! 

Maksimāli 150 euro vērtība pa paku. EURO =( $ x .94  ar 2023.sept.)
VISAS PREČU VĒRTĪBAS ANKETĀ UZRĀDĪT TIKAI EUR.

Lielākām kravām: lūdzu mums zvaniet! Sarunāsim!


For humanitarian aid boxes: If sending only one box, please address the shipment to an individual at the receiving organization.  If your shipment consists of several to many boxes, please call us in advance so that we can discuss the best options for handling this type of shipment.

If you do not have access to the above pickup locations, please contact us, we can provide a pickup
service at a nominal additional fee. Registration numbers can be obtained above but also by phone:
973-744-6565 x. 5 or email:
pakas@lasl.com