Personiskās paciņas

Nākamais saliktais konteineris uz Rīgu: 21. jūnijā

Pavasaŗa paku/grāmatu sūtījuma piegādes sākās ar 12. jūnija datumu

Gaisa krava uz Rīgu: Nākamais termiņš: 26. jūnijā (steidzamos gadījumos, arī ātrāk)

Pilnie un saliktie konteineri uz un no Rīgas - pēc pasūtījuma!

Atbalsts Ukrainai un ukraiņu bēgļiem: 

 Nākamais sūtījums biedrībai "Ziedot.lv"- ar tālāku nodošanu ukraiņiem: 

  atkal jūnija vidū.

 

Jūsu sūtījumus lūdzam sūtīt uz LASL noliktavu tikai šajā adresē: 

Jūsu vārds / Firmas nosaukums
c/o Latvian American Shipping Line
309 Emmet St,
Newark, NJ 07114

 

Nākamais saliktais konteineris uz Rīgu: 21. jūnijā

Pavasaŗa paku/grāmatu sūtījuma piegādes sākās ar 12. jūnija datumu

Gaisa krava uz RīguNākamais termiņš: 26. jūnijā (steidzamos gadījumos, arī ātrāk)

Pilnie un saliktie konteineri uz un no Rīgas - pēc pasūtījuma!

Atbalsts Ukrainai un ukraiņu bēgļiem: 

 Nākamais sūtījums biedrībai "Ziedot.lv"- ar tālāku nodošanu ukraiņiem: 

  atkal jūnija vidū.

 

Jūsu sūtījumus lūdzam sūtīt uz LASL noliktavu tikai šajā adresē: 

Jūsu vārds / Firmas nosaukums
c/o Latvian American Shipping Line
309 Emmet St,
Newark, NJ 07114

 

 Angliski                                 Esam izveidojuši epasta sarakstu paku sūtījumu informācijai. Ja neesat uzdevuši savu adresi LASL paku anketās, aicinām pieteikties šeit:
Pieteikties LASL paku epastiem!

PAVASAŖA PACIŅU sūtījuma maršruta datumi skatāmi SARAKSTS nodaļā.

 ATBALSTS UKRAINAI akcijas informācija skatāma apakšā, zem paciņu noteikumu nodaļas.

NOTEIKUMI PACIŅU SŪTĪJUMIEM  (spēkā ar 10/21):

Nosacījums darbojas TIKAI tad, ja gan pakas nosūtītajs, kā arī saņēmējs abi ir privātpersonas.

 

• Pakām lietot tikai jaunās anketas (datētas ar 2021. gada oktobri)
• vienas pakas vērtību nepārsniegt 150 eiro (EUR) (aptuveni $162:
2024 gada martā)
• uz katra saņēmēja vārdu tikai vienu kasti
• deklarācijas: rakstīt tikai EUR (EUR aprēķināt pareizinot $ vērtību x .93) • svars: līdz 30 lbs (13 kgs) 

• izmēri: 18 x 18 x 18” tilpuma ietvaros
• saturā lai būtu preču dažādība, BET pārtikai nepārsniegt maksimāli 3 lbs no kopējā satura. Alkoholu, elektroniku, vitamīnus, medikamentus nelikt pakās.
• saturs un atsevišķo preču daudzums domāts tikai saņēmēja vajadzībām, kaut nav noteikts tiešais atļautais daudzums.
• muitas nodoklis: 12% no pakas uzrādītās vērtības, plus PVN (21%). 

(Pievienotās vērtības nodokli aprēķina saskaitot vērtību un ievedmuitas summu un pareizinot ar .21.) Nodokļa summu pievienosim pie paku rēķina, kad piestādam LASL paku pieņemšanas punktos. Uzrādītai vērtībai jāatbilst patiesai cenai. Paciņu sūtījumā varam pieņemt tikai pakas, kuŗām sūtītājs  nodokli samaksājis jau pie nodošanas. Ja vēlaties citu izkārtojumu, piesakiet jau agrāk pirms nodošanas!

Draudzes,baznīcas,biedrības,apvienības un tamlīdzīgas bezpeļņas sabiedriskas organizācijas  tiek uzskatītas par juridiskām personām. Šiem sūtījumi netiek aplikti ar nodokli un saņēmējs kārto muitas formalitātes. Lūdzu, pirms veidojat sūtījumu bezpeļņas organizācijai, sazinaties ar mums par noteikumiem.

 

Sīkāks paskaidrojumu par paku satura aprakstu un pašu priekšmetu vērtību:

lūdzam rūpīgi aizpildīt anketas un pēc iespējas izvairīties no tādu  vispārinošu un nekonkrētu jēdzienu kā piem. ’’drēbes’’ un "apavi” lietošanas. Priekšmetu pazīst pēc nosaukuma- piem.,”kurpes”,”kleitas”,”bikses” utt.,kā arī noteikti ir janorāda šo priekšmetu skaits.

 

ASV iegādātu mantu sūtīšanai no ASV uz Latviju, kuŗām vērtības pārsniedz 150 euro LASL piedāvā arī gaisa kravas servisu-  principiāli atšķirīgu un likumiem atbilstošu pakalpojumu,ieskaitot muitas formalitāšu kārtošanu un kopējā rēķinā iekļautu nodokļu nomaksu klienta vārdā.

 Lūdzam ievērot: sakarā ar dažādiem beidzamajā laikā dzirdētiem jautājumiem par dažādu organizāciju esamību,kuras piedāvā mantu sūtīšanu no ASV uz Latviju bez muitas ierobežojumiem,vedot  tās no ASV uz Latviju caur kādu citu Eiropas valsti -  visā Eiropā eksistē VIENĀDI muitas noteikumi mantu ievešanai. Tādējādi, iespēja ievest mantas bez ierobežojumiem viennozīmīgi liecina par Eiropas Savienības muitas noteikumu pārkāpšanu,par ko ir paredzēta atbildība atbilstoši attiecīgās ES valsts likumdošanā.  

d) īpašs lūgums tiem,kam augstākminētā informācija (šobrīd) neliekas aktuāla- 

noteikumu neievērošana no bezatbildīgu personu puses var nodarīt kaitējumu to personu interesēm, kuŗas šos noteikumus ievēro.

KOPSAVILKUMĀ: piedāvājam paciņu sūtījumus, jūras konteineros, ar muitas formalitāšu izkārtošanu un piegādi saņēmēja adresē, ja sūtījumam izpildīti visi augšminētie priekšnoteikumi. Papildus pārskatu par sūtījumiem lasīsit šeit:

Paku sūtīšana ar Latvian American Shipping Line

Latvian American Shipping Line (LASL) piedāvā personīgo paciņu pārsūtīšanas pakalpojumu. Saiņi, ko sūtāt radiem un draugiem, iekļaujas šajā apzīmējumā, ja sainis ir adresēts personai, un vērtība nepārsniedz 150 eiro.  Personīgā paka ir adresēta personai un ir domāta personas vajadzībām. Tādēļ ir ieteicams pakas gatavot ar dažādu personīgo mantu sastāvu: dažāda veida apģērbu, jaunu vai lietotu, apavus, pārtiku (kopā nepārsniedzot 3 lbs!), grāmatas, kādus higēnas piederumus. Neatļautās sastāvdaļas: alkohols, ieroči, medikamenti, vitamīni. Lūdzam nelikt arī naudu. Piegāde Latvijā ir apmēram 6 nedēļas pēc paku nodošanas datuma. Piegādājam uz jebkuru Latvijas adresi! Pēc piegādes nosūtām saņemšanas kvīti sūtītājam. 

Par katru personīgo paciņu lūdzam izpildīt un parakstīt reģistrācijas formu. Katrai kastei tiks piešķirts savs reģistrācijas numurs, ko uzrakstīsim vai uzlīmēsim uz kastes, kā arī attiecīgā vietā uz reģistrācijas lapas. 

Cenas: Rēķinām $1.70 pa mārciņu (min. $50 par visu Jūsu sūtījumu), plus piegāde, kas Rīgā ir $21 par pirmo kasti ($28 par ārpus Rīgas adresi) un $18 par katru nākamo (kā Rīgā, tā ārpus) līdz 4 kopsummā uz vienu adresi. Lūdzam nesūtīt vairāk kā 4 saiņus uz vienu adresi. Mūsu saiņu piegādes sistēma ir tā iekārtota, ka paku piegādi pieskaitām pie rēķina. Ar 2021. gada oktobri arī pieskaitīsim 12% nodokli un PVN pie kopējā rēķina saņēmējam.  Tabulā varat apskatīt cenu aprēķinu piemērus, kā arī salīdzinājumu starp LASL cenām un ASV pasta jaunajām cenām.

Cik bieži kārtojat paciņu un grāmatu sūtījumus iestādēm?  2024. gadā. gadā plānojam savākt 2x: aprīlī un atkal oktobra vidū. 

Pieņemam pakas vairākos punktos austrumu krastā (Vašingtonā, Filadelfijā, Istbransvikā (NJ), Jonkeros (NY) Salā (NY), Vilimantikā/Mančesterā CT( pēc pieprasības),  Bostonā, kā arī latviešu centros Mičiganā, Milvokos, (Mineapolē), Čikāgā, Klīvlandē. 

Lūdzu zvanīt, ja vēlaties nosūtīt no Atlantas vai St. Pētersburgas, vai arī LosAndželosas, SanFrancisko, Seatlas, WA, un Portlandes, OR. Laipni lūdzu skat. mūsu paku pieņemšanas sarakstu. Saiņus var arī nosūtīt pa UPS/USPS uz mūsu noliktavas adresi (lūdzam izņemt reģistrācijas numuru un uzrakstīt uz saiņa ārpuses kā arī pievienot izpildīto paku reģistrācijas anketu pie kastes, pielīmējot atsevišķu aploksni):

     Paku numurs (piem. KL1025)
     Latvian American Shipping Line
     309 Emmet Street
     Newark, NJ 07114  (jauna adrese ar 5/17/2023 )

Piedāvājam sevišķas likmes grāmatu un žurnālu sūtījumiem uz bezpeļņas organizācijām/iestādēm: $45 par kasti no austrumu piekrastes, bet $50 no vidienes, kastēm ar svaru līdz 40 mārcinām . Cena ieskaita piegādi no ziemeļaustrumu pieņemšanas punktiem. Sūtījumus lūdzam adresēt iestādēm, uzrādot kontaktpersonas vārdu un pilnīgu iestādes adresi un telefonu. Lūdzam arī sazinātes ar plānotajiem saņēmējiem un pārliecināties, ka saņēmēji, kuŗam Jūs šis grāmatas sūtiet, piekrīt šo sūtījumu saņemt.

Sakarā ar humānās palīdzības sūtījumu ievešanu, kas adresēti sabiedriskām iestādēm: bāreņu namiem, draudzēm, pansionātiem un Sarkanajam Krustam:  muitas formalitāšu kārtošana ir saņēmēju atbildībā. Sirsnīgi iesakām iepriekš ar saņēmēju iestādi sazināties un sarunāt, ka viņi piekrīt braukt uz Rīgas ostu kārtot muitu!

Toties, vēl varam izkārtot maza apmēra (3-4 kastu) sūtījumus draudzēm vai bāreņu namiem un pansionātiem JA tās ir adresētas 3-4 personu vārdos: piemēram mācītāja, direktora, vai kāda darbinieka vārdā, kas ir saistīts ar iestādi. Adrese var būt iestādes adrese, piemēram bāreņu namā. Principā sūtījumiem jāiekļaujas personiskās pakas noteikumu ietvaros; satura vērtībai vienai personai nepārsniedzot 150 euro ( $164, 2022. gada aprīlī), un saturā dažāda veida priekšmeti, nevis piemēram tikai apavi. (ne vairāk kā 3 lbs pārtikas!)  Ar šo variantu, kastes saņem norādītā persona, lai dalītu tālāk pēc saviem ieskatiem, vai Jūsu ieteikuma. Lūdzu ņemiet vērā, ka tiklīdz adresēts ir persona, paku pieskaitām pie paciņu sūtījuma un būs jāmaksā nodoklis.

Laipni lūdzam ar jautājumiem zvanīt Anitai: 1-973-744-6565, ext 5,
vai pa e-pasts
pakas@lasl.com

PALĪDZĪBAS AKCIJA: ATBALSTĪSIM UKRAINU!  Sadarbībā ar FONDU "Ziedot.lv" pieņemsim nepieciešamās preces, kas izpirktas Latvijā, bet ļoti vajadzīgas bēgļu atbalstam Latvijā, kā arī  Ukrainas iedzīvotāju un armijas vajadzībām:

1)Savākšanas noteikumi: Preces lūdzu  salieciet kastē vai maisā.  Kaste nav jāaizlīmē, jo LASL sakopos pa preču grupām lielākās kastēs.

2) Pārsūtīšanas cena: $1.70 mārciņā

3) Vajadzīgo mantu saraksts: lūdzu vadaties pēc Ziedot.lv sastādītā saraksta: skat. zemāk:

LASL kastes sakopos, sakārtos pavadzīmes,  un nosūtīs Fondam "Ziedot.lv", kas izdala pēc vajadzības.

LŪDZU!! Sūtīsim tikai tās nepieciešamās mantas, ko ZIEDOT.LV norādījis savā sarakstā. Medicīnu: tikai "over the counter" tipa: ne zāles,  kur vajadzīga ārsta recepte!

Fonda "ZIEDOT.LV" 2023. gada sākuma vajadzīgo mantu saraksts:   
- ļoti nepieciešamas aptieciņas (pirmās palīdzības un NATO standarta). (Vai arī atsevišķas sastāvdaļas: marlu, bindes, utt)
- piena maisījumi mazuļiem (dažāda vecuma, arī alerģiskiem)
- ūdens attīrīšanas tablets (lai var attīrīt lietus ūdeni/ ūdeni un to pēc tam dzert)
- guļammaisi (jauni vai mazlietoti) drēbes, apavi, cimdi, zeķes
- higiēnas preces (lūpu balzāmi, zobu pastas/birtes, šampūni, pamperi, salvetes, higiēnas paketes/tamponi, paladziņi, ziepes)
- uztura bagātinātāji (magnēzijs, C vitamīns, melatanīns, B grupas vitamīni, nomierinošie līdzekļi, D vitamīns)
- enerģijas batoniņi," tactical food".

Guļammaisu un militāro žņaugu akcija 2023: 

Ziedot.lv  ziņo, ka ir liela nepieciešamība pēc guļammaisiem un žņaugiem. LASL pieņem ziedojumus sākot ar $25, lai iepirktu šīs preces vairumtirdzniecībā, un pārsūtītu uz Ziedot.lv, kas nogādās guļammaisus tālāk bēgļu organizācijām, bet zņaugus – Ukrainas bruņotajiem spēkiem.

Čekus lūdzam rakstīt Latvian American Shipping Line vārdā, un “memo” daļā ierakstīt ziedojuma nolūku: “guļammaisiem” vai “žnaugiem”. (Žņaugus, “military tourniquets”, pērkam ASV ražotos,  armijas apstiprinātos modeļus). Čeku lūdzu nosūtīt* ar klāt pielikto zīmīti, vai ja vēlaties maksāt ar pārskaitījumu, lūdzu ar mums sazināties: 973 744 6565.

Ziedojums $_________________ vērtībā______guļammaisu, ________ žņaugu iegādei un pārsūtīšanai Fondam “Ziedot.lv”.

Ziedo: _____________________________________________, čeka #____.

*Latvian American Shipping Line, 19 N Mountain Ave, Montclair, NJ 07042-1810