Latvian American Shipping Line
PAKU SŪTĪJUMI UZ LATVIJU!


Cien. LASL klienti!

Ar 28. martu ziņojam, ka APRĪĻA mēnesī paredzēto paciņu, grāmatu un sīkkravu savākšanas maršrutu vidienē, rietumos un austrumos pārliekam uz MAIJU. Datumu sarakstu drīzumā izveidosim, kā arī turpināsim skatīties, vai apstākļi ļaus pie tā pieturēties.

Kopoto kravu un pilno kravu konteinerus  turpinām sūtīt.

Gaisa kravu sūtījumi: lūdzam mums zvanīt, ja ir kāda krava, kas steidzāmi jāpārsūta!  

 
2020. gada PAVASAŖA SŪTĪJUMS: (ziemas un pavasaŗa apvienoti vienā)

 Paldies- atsaucoties uz zemāk  izziņoto informāciju, novembrī  Valdorfa skolai savāktas un nosūtītas 4 kastes, bet uz Raunu 11 kastes jūsu ziedoto grāmatu.

Adreses skolām, kas vēlas saņemt LV vēstures grāmatas:

1) Rīgas Valdorfskola, Baltā iela 10, Rīga LV1055,                                                             kontaktpersona: Māra Svilāne vai Jānis Atis Krūmiņš  tel 67105572 

2) Raunas Vidskola, Skolas ielā 1, Rauna, Raunas pag LV 4131,                                                           Kontakpersona: Edgars Pletiens, tel 67177384

Laipni  lūdzam stingri ievērot norādījumus:
Lai izkārtotu jūsu paciņu personiskā sūtījuma ietvaros:

 • 1) persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 eiro vērtībā.
 • 2) Saturu veidot dažādu, lai nebūtu tikai pārtika; nepārsniedzot 3 no vienas preces.
 • 3) Satura vērtību deklarēt EUR, (ne dolāros!) uzskaitot katru preci un uzrādot tās vērtību.
 • 4) Svarā nepārsniegt 35 lbs; izmēros aptuveni 18" x 18 x18.
 • 5) Vienu kaste pa saņēmēju, un lūdzam pierasktīt  tel numuru!

          45 EUR = $50.00 USD ($ x .90 = euro) 2020. martā

Lai izkārtotu grāmatu sūtījumu iestādēm – norādījumi:

 • 1) Sūtījumu adresēt skolas vai bibiotēkas vārdā, un uzrādīt kontakta cilvēka vārdu un tel.
 • 2) Saturā tikai grāmatas, periodiku vai archīvu materiālus.
 • 3) Vērtību lietotām grāmatām likt uz 10-15 euro/kasti
 • 4) Kastu daudzums, ko viena iestāde drīkst saņemt ir neierobežots
 • 5) Spec. cena grāmatu sūtījumiem iestādēm
 • 6) Ja sūtiet grāmatas DV akcijai, lūdzam sūtījumu adresēt Daugavas Vanagiem, nevis privātpersonai. "Otrā Elpa" pieņem grāmatas, un tās pārdodot atbalsta labdarības akcijas.
 • 7) Reģ. numuru sērija grāmatām uz iestādēm: lūdzu lietot "BIB" numurus.

Izkārtojam muitu un piegādājam līdz durvīm, ja saiņi atbilst mūsu sūtīšanas noteikumiem.

        Sūtīšanas noteikumi/instrukcijas - spiest šeit>>>                Veidlapām - spiest šeit> 

 • Sūtot pakas tieši uz mūsu noliktavu, adresēt šā un mums piesakiet, lai zinām gaidīt:

  Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                       c/o Latvian American Shipping Line                                                                                                   84 Harbor Drive,
  Jersey City, NJ 07305

  Lūdzu izsūtiet tā, lai pakas ir pie mums ne vēlāk kā: 

Vidienes datumi - spiest šeit >>>                         Rietumkrasta datumi - spiest šeit >>>

Bostonā – Trimdas ev lut draudzes telpās, 58 Irving St, Brookline, MA:                                        
Svētdien, 19. aprīlī no 3- 4:30 pp.
  PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu.                  

Filadelfijā – Filadelfijas ev lut draudzes īpašumā: 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA:          
Sestdien, 25. aprīlī 1os pp.  
 PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu. 

Īstbransvikā
Ņubranskvikas-Leikv. dr. īpašumā: 42 Gates Ave, E Brunswick, NJ                                                   
Sestdien, 25. aprīlī 10:30 no rīta.  PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu. 

Jonkeros – Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašumā, 254 Valentine Ave, Yonkers, NY 10705:
Sestdien, 25. aprīlī no pulksten 1:30- 2:30 pp.  
 PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu. 

Katskilos
– Rotā, Elka Park, NY: pirms 17. aprīļa:lūdzam zvanīt ja vēlaties nodot!

Lankasterā: lūdzam zvanīt!

Mančesterā – Spring un Garden St stūra, Manchester, CT: lūdzam zvanīt ja vēlaties, lai piebraucam braucot no Bostonas. PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu. 

Pokipsijā – 2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie, NY 12603:                                                                   Svētdien, 26. aprīlī no 9-10 no rīta   PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Priedainē, Freehold, NJ: Sestdien, 18. aprīlī, 4:30 pp. PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu. 

Salā: Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašūmā: 4 Rīga Lane, Melville, NY:                                       Sestdien, 25. aprīlī no 10-11 no rīta.     PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu.                                                                

Vilmingtonā: pie Baidiņiem: 1104 Windon Drive, Wilmington, DE:                                                
Sestdien, 25. aprīlī, 2:30 pp. 
 PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu. 

Vašingtonas, DC apkaimē: Vaš.latv. ev. lut. draudzes īpašumā:400 Hurley Ave, Rockville, MD:    
Svētdien, 26. aprīlī no 9:30-10:45 no rīta 
 PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu. 

 VIDIENĒ: 2019. gada ZIEMSVĒTKU sūtījuma savākšanas datumi: Ar zilu krāsu iezīmētas maiņas un pielikumi (kopš 1. oktobŗa!)

Sv. Pēterburgā, FL  un Atlantā:lūdzu sazināties: pakas @lasl.com

Indianapolē – Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64 Street, Indianapolis, IN:                        
Piektdien,
  10. aprīlī pulksten 6os vakarā   
 PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu.                 

Čikāgā – 1. punkts: St. Pēteŗa Baznīcas telpās, 450 Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL:                 Trešdien, 15. aprīlī, pulksten 1'os pp  PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu. 

Čikāgā – 2. punkts:  Čikāgas Ashland/Addison Ave rajonā:                                                              Piektdien, 17. aprīlī, starp 7- 8iem vakarā- lūdzam iepriekš pieteikt!    PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu.                              

Milvokos – Latviešu draudzes telpās – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI:                                        
Trešdien,  15. aprīlī
, pulksten 5os pp.    PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu.                                                                 

Mineapolē – Latviešu draudzes telpās – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN   55407:                         Ceturtdien,  16. aprīlī, pulksten 12os dienā  PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu. 

Latvijas Ciemā – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI:                                                            
Sestdien, 18. aprīlī, 10:30 no rīta   
     PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu.                                                            

Kalamazū – Latviešu Sabiedriskā Centrā, 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI:                    
Sestdien,   18. aprīlī pulksten 12'os pp.  PĀRLIKTS uz MAIJU!                                                                                                                                                                                                                                  Detroitā –  Sv. Pāvila latv. baznīcā, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI:                             Sestdien, 18. aprīlī pulksten 5os pp.  PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu. 

Klīvlandē – Latviešu draudzes telpās, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107:                     
Svētdien,  19. aprīlī 9:30 no rīta 
 PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu. 

Rietumkrasta paku savākšanas datumi/adreses


Austrumkrasta datumi - spiest šeit >>>                  Vidienes datumi - spiest šeit >>>

Sanfrancisko rajonā: Pie Māras Sidlow, 1563 Lincoln Ave, Alameda, CA 94501:                          
Sestdien, 4. aprīlī no 10-1 pp   
 PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu.          

Losandželosā – Latviešu sabiedriskā centrā - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA:                                 Lūdzam ar mums sazināties.                  

Portlandē – Latviešu centrā, 5500 Dosch Road, Portland, OR 44107:                                                Otrdien, 31. martā, no 9-11 no rīta   PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu.                          

Sietlā – Sietlas latviešu centrā - 11710 3rd Ave NE, Seattle, WA: Lūdzam ar mums sazināties.

***************************************************************
Lūdzam zvanīt, ja būtu kādi jautājumi par paku saturu, cenām, iepakojumu:                                         973-744-6565 x.4, vai x.5, vai pa epastu: pakas@lasl.com
***************************************************************

Ja sūtat pakas uz noliktavu (UPS/USPS) Nudžersijā, lūdzu nodrošiniet, ka tās pienāks ne vēlāk kā 24. aprīlī. PĀRLIKTS uz MAIJU; drīz izziņosim datumu.  Saini adresējiet lūdzu uz mūsu noliktavas adresi un uzrakstīt reg. numuru, lai mums būtu skaidrs, kurā sūtījumā to ievietot!

Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                          
c/o Latvian American Shipping Line                                                                                                          84 Harbor Drive,
Jersey City, NJ 07305: 

                  ************************ 

Lūdzam ievērot ES pers. paku noteikumus pēc kuŗiem tiek atmuitoti arī paciņu sūtījumi:

Viena persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 euro vērtībā.  Lai to piekoptu, ierobežojam paciņu svaru uz maksimāli 30-35 mārciņas pa kasti, bet izmērus uz 20"x 18"x18". Ja vērtība, svars vai saturs pārsniedz atļauto, lūdzam pārlikt divās kastēs un otro adresēt citai ģimenes personai. 

Pie personiskām paciņām nedrīkst likt alkoholu, zāles, tabakas izstrādājumus, elektroniku, vai mākslu. Visām pakām vajadzīga pavadanketa, kuŗā sīki aprakstīts saturs. Lūdzam ierobežot uz maksimāli 3 no preču vienības; ja saturs ir lietots, tad to tā arī apzīmēt!

Pakas, kas pārsniedz atļauto vērtību, svaru, izmērus, vai kuŗām uzrādītais saturs neatbilst pakas paskatam-sazināsimies ar saņēmēju, un pakas pārbaudīsim. Risināšanas varianti ir pārpakošana, vai pārsūtīt ar gaisa kravu, bet par abiem būs papildus izmaksas, un gaisa kravas saņēmējiem pašiem jābrauc uz lidosu kārtot ievešanas formalitātes.

Laipni lūdzam sadarboties ar noteikumiem, lai paciņu sūtījumi ietu gludi, un saņēmēji varētu priecāties par laicīgu un gludu piegādi!

Labprāt pārrunāsim jebkādas neskaidrības par sūtijumu kārtošanas procesu!  Mākslas darbu pārsūtīšanai laipni lūdzam ar mums iepriekš sazināties, lai izrunātu pakošanas noteikumus un muitas deklarāciju lapu noformēšanu! Paldies!

                                                     2020.g. martā: 45 euro = $50.00 ( $ x .90)

 

VISAS PREČU VĒRTĪBAS ANKETĀ UZRĀDĪT TIKAI EUR.


For humanitarian aid boxes: If sending only one box, please address the shipment to an individual at the receiving organization.  If your shipment consists of several to many boxes, please call us in advance so that we can discuss the best options for handling this type of shipment.

If you do not have access to the above pickup locations, please contact us, we can provide a pickup
service at a nominal additional fee. Registration numbers can be obtained above but also by phone:
973-744-6565 x. 5 or email:
pakas@lasl.com 

April 06, 2020
more information.Google
re informatio EUR


Latvian American Shipping Line