Latvian American Shipping Line
PAKU SŪTĪJUMI UZ LATVIJU!


Cien. LASL klienti!

Ziemsvētku sezona tuvojas un mēs atkal veidojam paciņu savākšanas maršrutu pa ASV latviešu centriem. Lūdzu skatiet paciņu savākšanas datumus:

Laipni  lūdzam stingri ievērot norādījumus:
Lai izkārtotu jūsu paciņu personiskā sūtījuma ietvaros:

 • 1) persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 eiro vērtībā.
 • 2) Saturu veidot dažādu, lai nebūtu tikai pārtika; nepārsniedzot 3 no vienas preces.
 • 3) Satura vērtību deklarēt EUR, (ne dolāros!) uzskaitot katru preci un uzrādot tās vērtību.
 • 4) Svarā nepārsniegt 35 lbs; izmēros aptuveni 18" x 18 x18.
 • 5) Vienu kaste pa saņēmēju, un lūdzam pierasktīt  tel numuru!

          45 EUR = $52.32 USD ($ x .86 = euro) 2018.g.5.septembrī

Lai izkārtotu grāmatu sūtījumu iestādēm – norādījumi:

 • 1) Sūtījumu adresēt skolas vai bibiotēkas vārdā, un uzrādīt kontakta cilvēka vārdu un tel.
 • 2) Saturā tikai grāmatas, periodiku vai archīvu materiālus.
 • 3) Vērtību lietotām grāmatām likt uz 10-15 euro/kasti
 • 4) Kastu daudzums, ko viena iestāde drīkst saņemt ir neierobežots
 • 5) Spec. cena grāmatu sūtījumiem iestādēm
 • 6) Ja sūtiet grāmatas DV akcijai, lūdzam sūtījumu adresēt Daugavas Vanagiem, nevis privātpersonai. "Otrā Elpa" pieņem grāmatas, un tās pārdodot atbalsta labdarības akcijas.
 • 7) Reģ. numuru sērija grāmatām uz iestādēm: lūdzu lietot "BIB" numurus.

Izkārtojam muitu un piegādājam līdz durvīm, ja saiņi atbilst mūsu sūtīšanas noteikumiem.

        Sūtīšanas noteikumi/instrukcijas - spiest šeit>>>                Veidlapām - spiest šeit> 

 • Sūtot pakas tieši uz mūsu noliktavu, adresēt šā un mums piesakiet, lai zinām gaidīt:

  Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                       c/o Latvian American Shipping Line                                                                                                   84 Harbor Drive,
  Jersey City, NJ 07305

  Lūdzu izsūtiet tā, lai pakas ir pie mums ne vēlāk kā: 2018. g. 2. novembrī

Vidienes datumi - spiest šeit >>>                         Rietumkrasta datumi - spiest šeit >>>

Maija mēnesī pieņemtās paciņas nogādājām saņēmējiem jūnija beigās- jūlija sākumā. Kvītis par ziemas un pavasaŗa sūtījumiem izsūtīsim kopā ar Ziemsvētku paciņu savākšanas sarakstu un LASL dāvanu saiņu pasūtinājuma lapām.

Savākšanas saraksts no austrumkrasta 2018. gada Ziemsvētku paciņu sūtījumam:

Bostonā – Trimdas ev lut draudzes telpās, 58 Irving St, Brookline, MA:                                        
Sestdien, 27. oktobrī no 2:30-4iem pp     
                    

Filadelfijā – Filadelfijas ev lut draudzes īpašumā: 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA:          
Sestdien,  3. novembrī pulksten 1'os pp

Īstbransvikā – Ņūbransvikas un Leikvudas ev. lut. dr. īpašumā, 12 Gates Ave, E Brunswick, NJ:
Sestdien, 3. novembrī  pulksten 11'os no rīta

Jonkeros – Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašumā, 254 Valentine Ave, Yonkers, NY 10705:
Sestdien, 3. novembrī no 1- 2 pp   


Katskilos
– Rotā, Elka Park, NY: lūdzam zvanīt ja vēlaties nodot Kapu Svētku laikā

Lankasterā: lūdzam zvanīt!

Mančesterā – Spring un Garden St stūra, Manchester, CT:  lūdzam zvanīt!

Pokipsijā – 2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie, NY 12603:                                                                      Svētdien, 28. oktobrī  no 9-10 no rīta                                                                                                                                                                                                                                    
Priedainē, Freehold, NJ: lūdzam zvanīt!

Salā: Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašūmā: 4 Rīga Lane, Melville, NY:                                       Sestdien, 3. novembrī no 10-11 no rīta                                                                  

Vilmingtonā: pie Baidiņiem: 1104 Windon Drive, Wilmington, DE:                                                
Sestdien, 3. novembrī pulksten 2:30 pp

Vašingtonas, DC apkaimē: Vaš.latv. ev. lut. draudzes īpašumā:400 Hurley Ave, Rockville, MD:    
Svētdien, 4. novembrī no 8:30- 10:30 no rīta

 VIDIENĒ: sūtījuma savākšanas datumi: 2018.gada ZIEMSVĒTKU sūtījums:

Atlantā -lūdzu nodot līdz 16. oktobrim:  sazināties ar Inesi (inese0707@yahoo.com)

Sv. Pēterburgā, FL - Latviešu biedrības namā, 1705 9th Ave, N. St. Petersburg, FL:                      Sestdien, 6. oktobrī no 12:30- 3 pp.  (sazināties lūdzu: skkreslins@gmail.com):


Indianapolē – Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64 Street, Indianapolis, IN:                         Piektdien, 19. oktobrī, pulksten 6 os vakarā                        

                                              

Čikāgā – 1. punkts: St. Pēteŗa Baznīcas telpās, 450 Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL:                
Trešdien, 24. oktobrī. pulksten  1'os pp.                      

Čikāgā – 2. punkts:  Čikāgas Ashland/Addison Ave rajonā:                                                              Piektdien, 26. oktobrī aptuveni pulksten 8os vakarā: lūdzu sazinaties ar Jāni!                                        

Milvokos – Latviešu draudzes telpās – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI:                                        
Trešdien, 24. oktobrī. 5'os pievakarē
                                                                  

Mineapolē – Latviešu draudzes telpās – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN   55407:                 Ceturtdien, 25. oktobrī, pulksten 12'os dienā

Latvijas Ciemā – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI:                                                               Sestdien, 27. oktobrī, pulksten 11'os no rīta                                                                  

Kalamazū – Latviešu Sabiedriskā Centrā, 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI:                               Sestdien, 27. oktobrī,  12'os pp    

Detroitā –  Sv. Pāvila latv. baznīcā, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI:                             Sestdien, 27. oktobrī , 5os pp

Klīvlandē – Latviešu draudzes telpās, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107:                      Svētdien, 28. oktobrī,  pulksten  9:45 no rīta                   

Rietumkrasta paku savākšanas datumi/adreses


Austrumkrasta datumi - spiest šeit >>>                  Vidienes datumi - spiest šeit >>>

Sanfrancisko rajonā: Pie Māras Sidlow, 1563 Lincoln Ave, Alameda, CA 94501:                           Sestdien, 2018. gada 13. oktobrī no 10 no rīta līdz 1īem pp.                      

Losandželosā – Latviešu sabiedriskā centrā - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA:                        Sestdien, 6. oktobrī no 10-12 pp                                

Portlandē – Latviešu centrā, 5500 Dosch Road, Portland, OR 44107:                                            Svētdien, 21. oktobrī no 9-10:45 no rīta                                     

Sietlā – Sietlas latviešu centrā - 11710 3rd Ave NE, Seattle, WA: Lūdzam zvanīt!

***************************************************************
Lūdzam zvanīt, ja būtu kādi jautājumi par paku saturu, cenām, iepakojumu:                                       973-744-6565 x.4, vai x.5, vai pa epastu: pakas@lasl.com
***************************************************************

Ja sūtat pakas uz noliktavu (UPS/USPS) Nudžersijā, lūdzu nodrošiniet, ka tās pienāks ne vēlāk kā līdz piektdienai, 18. maijam. Saini adresējiet lūdzu uz mūsu noliktavas adresi un uzrakstīt reg. numuru, lai mums būtu skaidrs, kurā sūtījumā to ievietot!

Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                          
c/o Latvian American Shipping Line                                                                                                          84 Harbor Drive,
Jersey City, NJ 07305: 

                  ************************ 

Lūdzam ievērot ES pers. paku noteikumus pēc kuŗiem tiek atmuitoti arī paciņu sūtījumi:

Viena persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 euro vērtībā.  Lai to piekoptu, ierobežojam paciņu svaru uz maksimāli 30-35 mārciņas pa kasti, bet izmērus uz 20"x 18"x18". Ja vērtība, svars vai saturs pārsniedz atļauto, lūdzam pārlikt divās kastēs un otro adresēt citai ģimenes personai. 

Pie personiskām paciņām nedrīkst likt alkoholu, zāles, tabakas izstrādājumus, elektroniku, vai mākslu. Visām pakām vajadzīga pavadanketa, kuŗā sīki aprakstīts saturs. Lūdzam ierobežot uz maksimāli 3 no preču vienības; ja saturs ir lietots, tad to tā arī apzīmēt!

Pakas, kas pārsniedz atļauto vērtību, svaru, izmērus, vai kuŗām uzrādītais saturs neatbilst pakas paskatam-sazināsimies ar saņēmēju, un pakas pārbaudīsim. Risināšanas varianti ir pārpakošana, vai pārsūtīt ar gaisa kravu, bet par abiem būs papildus izmaksas, un gaisa kravas saņēmējiem pašiem jābrauc uz lidosu kārtot ievešanas formalitātes.

Laipni lūdzam sadarboties ar noteikumiem, lai paciņu sūtījumi ietu gludi, un saņēmēji varētu priecāties par laicīgu un gludu piegādi!

Labprāt pārrunāsim jebkādas neskaidrības par sūtijumu kārtošanas procesu!  Mākslas darbu pārsūtīšanai laipni lūdzam ar mums iepriekš sazināties, lai izrunātu pakošanas noteikumus un muitas deklarāciju lapu noformēšanu! Paldies!

                                                     2018.g. 5. septembrī 45 euro = $52.32 ( $ x .86)

 

VISAS PREČU VĒRTĪBAS ANKETĀ UZRĀDĪT TIKAI EUR.


For humanitarian aid boxes: If sending only one box, please address the shipment to an individual at the receiving organization.  If your shipment consists of several to many boxes, please call us in advance so that we can discuss the best options for handling this type of shipment.

If you do not have access to the above pickup locations, please contact us, we can provide a pickup
service at a nominal additional fee. Registration numbers can be obtained above but also by phone:
973-744-6565 x. 5 or email:
pakas@

December 16, 2018
more information.Google
re informatio EUR


Latvian American Shipping Line