Latvian American Shipping Line
PAKU SŪTĪJUMI UZ LATVIJU!


Cien. LASL klienti!

Gatavojamies uz 2019. gada Ziemsvētku paciņu sūtījumu. Savākšanas maršrutu atradīsit šajā lapā. Vienlaicīgi ar pakām pieņemsim arī personīgo mantu sūtījumus, mākslas un archīvu sūtījumus iestādēm, un komerckravas, bet lūdzam tās iepriekš pieteikt, lai arī varam pārrunāt pavaddokumentu sagatavošanu.

Adreses skolām, kas vēlas saņemt LV vēstures grāmatas:

1) Rīgas Valdorfskola, Baltā iela 10, Rīga LV1055,                                                             kontaktpersona: Māra Svilāne vai Jānis Atis Krūmiņš  tel 67105572        

2) Raunas Vidskola, Skolas ielā 1, Rauna, Raunas pag LV 4131,                                                           Kontakpersona: Edgars Pletiens, tel 67177384

Laipni  lūdzam stingri ievērot norādījumus:
Lai izkārtotu jūsu paciņu personiskā sūtījuma ietvaros:

 • 1) persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 eiro vērtībā.
 • 2) Saturu veidot dažādu, lai nebūtu tikai pārtika; nepārsniedzot 3 no vienas preces.
 • 3) Satura vērtību deklarēt EUR, (ne dolāros!) uzskaitot katru preci un uzrādot tās vērtību.
 • 4) Svarā nepārsniegt 35 lbs; izmēros aptuveni 18" x 18 x18.
 • 5) Vienu kaste pa saņēmēju, un lūdzam pierasktīt  tel numuru!

          45 EUR = $50.00 USD ($ x .91 = euro) 2019.g.septembrī

Lai izkārtotu grāmatu sūtījumu iestādēm – norādījumi:

 • 1) Sūtījumu adresēt skolas vai bibiotēkas vārdā, un uzrādīt kontakta cilvēka vārdu un tel.
 • 2) Saturā tikai grāmatas, periodiku vai archīvu materiālus.
 • 3) Vērtību lietotām grāmatām likt uz 10-15 euro/kasti
 • 4) Kastu daudzums, ko viena iestāde drīkst saņemt ir neierobežots
 • 5) Spec. cena grāmatu sūtījumiem iestādēm
 • 6) Ja sūtiet grāmatas DV akcijai, lūdzam sūtījumu adresēt Daugavas Vanagiem, nevis privātpersonai. "Otrā Elpa" pieņem grāmatas, un tās pārdodot atbalsta labdarības akcijas.
 • 7) Reģ. numuru sērija grāmatām uz iestādēm: lūdzu lietot "BIB" numurus.

Izkārtojam muitu un piegādājam līdz durvīm, ja saiņi atbilst mūsu sūtīšanas noteikumiem.

        Sūtīšanas noteikumi/instrukcijas - spiest šeit>>>                Veidlapām - spiest šeit> 

 • Sūtot pakas tieši uz mūsu noliktavu, adresēt šā un mums piesakiet, lai zinām gaidīt:

  Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                       c/o Latvian American Shipping Line                                                                                                   84 Harbor Drive,
  Jersey City, NJ 07305

  Lūdzu izsūtiet tā, lai pakas ir pie mums ne vēlāk kā: 2019. g.1. novembrī 

Vidienes datumi - spiest šeit >>>                         Rietumkrasta datumi - spiest šeit >>>

2019. gada Ziemsvētku paciņu sūtījuma savākšanas maršruts:

Bostonā – Trimdas ev lut draudzes telpās, 58 Irving St, Brookline, MA:                                        
Sestdien,  26. otobrī no 2:30- 4iem pp
                   

Filadelfijā – Filadelfijas ev lut draudzes īpašumā: 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA:          
Sestdien, 2. novembrī,  pulksten 1os pp

Īstbransvikā
Ņubranskvikas-Leikv. dr. īpašumā: 12 Gates Ave, E Brunswick, NJ                                                   
Sestdien, 2. novembrī pulksten 11os no rīta

Jonkeros – Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašumā, 254 Valentine Ave, Yonkers, NY 10705:
Sestdien, 2. novembrī no 1- 2 pp   


Katskilos
– Rotā, Elka Park, NY: lūdzam zvanīt ja vēlaties nodot!

Lankasterā: lūdzam zvanīt!

Mančesterā – Spring un Garden St stūra, Manchester, CT: lūdzam zvanīt ja vēlaties, lai piebraucam 26. oktobrī!

Pokipsijā – 2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie, NY 12603:                                                                            Svētdien, 27. oktobrī no 9-10 no rīta                                                                                                                                                                                                                                    
Priedainē, Freehold, NJ: lūdzam zvanīt!

Salā: Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašūmā: 4 Rīga Lane, Melville, NY:                                       Sestdien, 2. novembrī no 10-11 no rīta                                                                  

Vilmingtonā: pie Baidiņiem: 1104 Windon Drive, Wilmington, DE:                                                
Sestdien, 2. novembrī pulksten 2:30 pp

Vašingtonas, DC apkaimē: Vaš.latv. ev. lut. draudzes īpašumā:400 Hurley Ave, Rockville, MD:    
Svētdien, 3. novembrī no 9- 10:30 no rīta

 VIDIENĒ: 2019. gada ZIEMSVĒTKU sūtījuma savākšanas datumi: Ar zilu krāsu iezīmētas maiņas un pielikumi (kopš 1. oktobŗa!)

Sv. Pēterburgā, FL  un Atlantā:lūdzu sazināties: pakas @lasl.com

Indianapolē – Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64 Street, Indianapolis, IN:                        
Piektdien,18. oktobrī , pulksten 6 os vakarā
                       

Čikāgā – 1. punkts: St. Pēteŗa Baznīcas telpās, 450 Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL: Trešdien, 23. oktobrī, pulksten 1os pp                
                

Čikāgā – 2. punkts:  Čikāgas Ashland/Addison Ave rajonā:                                                              Piektdien,25. oktobrī, pulksten 7os vakarā: lūdzu sazinaties ar Jāni!                                        

Milvokos – Latviešu draudzes telpās – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI:                                        
Trešdien, 23. oktobrī,  5os pievakarē
                                                                      

Mineapolē – Latviešu draudzes telpās – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN   55407:                         Ceturtdien, 24.oktobrī, 12os pusdienas laikā  

Latvijas Ciemā – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI:                                                            
Sestdien, 26. oktobrī , pulksten 10os no rīta   
                                                               

Kalamazū – Latviešu Sabiedriskā Centrā, 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI:                    
Sestdien, 26. oktobrī,  11os no rīta                                                                                                                                                                                                                                                Grand Rapidos: 1780 Knapp NE Grand Rapids, MI:                                                                     Sestdien, 26. oktobrī, 4:30 pp             

Detroitā –  Sv. Pāvila latv. baznīcā, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI:                            
Sestdien, 26. oktobrī, 7os vakarā

Klīvlandē – Latviešu draudzes telpās, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107:                     
Svētdien, 27. oktobrī,  pulksten  11os no rīta                   

Rietumkrasta paku savākšanas datumi/adreses


Austrumkrasta datumi - spiest šeit >>>                  Vidienes datumi - spiest šeit >>>

Sanfrancisko rajonā: Pie Māras Sidlow, 1563 Lincoln Ave, Alameda, CA 94501:                          
Sestdien, 12. oktobrī no 10-1iemppp             

Losandželosā – Latviešu sabiedriskā centrā - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA:                                 Lūdzam ar mums sazināties par Ziemsvētku sūtījumu!                   

Portlandē – Latviešu centrā, 5500 Dosch Road, Portland, OR 44107:                                                Lūdzam ar mums sazināties par Ziemsvētku sūtījumu!                             

Sietlā – Sietlas latviešu centrā - 11710 3rd Ave NE, Seattle, WA: Lūdzam ar mums sazināties par Ziemsvētku sūtījumu!

***************************************************************
Lūdzam zvanīt, ja būtu kādi jautājumi par paku saturu, cenām, iepakojumu:                                       973-744-6565 x.4, vai x.5, vai pa epastu: pakas@lasl.com
***************************************************************

Ja sūtat pakas uz noliktavu (UPS/USPS) Nudžersijā, lūdzu nodrošiniet, ka tās pienāks ne vēlāk kā līdz 1. novembrim. Saini adresējiet lūdzu uz mūsu noliktavas adresi un uzrakstīt reg. numuru, lai mums būtu skaidrs, kurā sūtījumā to ievietot!

Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                          
c/o Latvian American Shipping Line                                                                                                          84 Harbor Drive,
Jersey City, NJ 07305: 

                  ************************ 

Lūdzam ievērot ES pers. paku noteikumus pēc kuŗiem tiek atmuitoti arī paciņu sūtījumi:

Viena persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 euro vērtībā.  Lai to piekoptu, ierobežojam paciņu svaru uz maksimāli 30-35 mārciņas pa kasti, bet izmērus uz 20"x 18"x18". Ja vērtība, svars vai saturs pārsniedz atļauto, lūdzam pārlikt divās kastēs un otro adresēt citai ģimenes personai. 

Pie personiskām paciņām nedrīkst likt alkoholu, zāles, tabakas izstrādājumus, elektroniku, vai mākslu. Visām pakām vajadzīga pavadanketa, kuŗā sīki aprakstīts saturs. Lūdzam ierobežot uz maksimāli 3 no preču vienības; ja saturs ir lietots, tad to tā arī apzīmēt!

Pakas, kas pārsniedz atļauto vērtību, svaru, izmērus, vai kuŗām uzrādītais saturs neatbilst pakas paskatam-sazināsimies ar saņēmēju, un pakas pārbaudīsim. Risināšanas varianti ir pārpakošana, vai pārsūtīt ar gaisa kravu, bet par abiem būs papildus izmaksas, un gaisa kravas saņēmējiem pašiem jābrauc uz lidosu kārtot ievešanas formalitātes.

Laipni lūdzam sadarboties ar noteikumiem, lai paciņu sūtījumi ietu gludi, un saņēmēji varētu priecāties par laicīgu un gludu piegādi!

Labprāt pārrunāsim jebkādas neskaidrības par sūtijumu kārtošanas procesu!  Mākslas darbu pārsūtīšanai laipni lūdzam ar mums iepriekš sazināties, lai izrunātu pakošanas noteikumus un muitas deklarāciju lapu noformēšanu! Paldies!

                                                     2019.g. septembrī: 45 euro = $50.00 ( $ x .91)

 

VISAS PREČU VĒRTĪBAS ANKETĀ UZRĀDĪT TIKAI EUR.


For humanitarian aid boxes: If sending only one box, please address the shipment to an individual at the receiving organization.  If your shipment consists of several to many boxes, please call us in advance so that we can discuss the best options for handling this type of shipment.

If you do not have access to the above pickup locations, please contact us, we can provide a pickup
service at a nominal additional fee. Registration numbers can be obtained above but also by phone:
973-744-6565 x. 5 or email:
pakas@lasl.com 

December 06, 2019
more information.Google
re informatio EUR


Latvian American Shipping Line