Saraksts

 Latvian American Shipping Line

Ziemsvētku paciņu/grāmatu savākšana: starp 16.okt- 1. nov

Arī  pieņemsim personīgo mantu sūtījumus, komerckravas un sūtījumus muzejiem. Laipni lūdzam iepriekš pieteikt, lai varam izrunāt apjoma vajadzības, kā arī pavaddokumentu sagatavošanu.

LŪDZU ZVANIET AR JAUTĀJUMIEM: 973 744 6565.

Laipni  lūdzam stingri ievērot norādījumus:
Lai izkārtotu jūsu paciņu personiskā sūtījuma ietvaros:

 • 1) persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 eiro vērtībā.
 • 2) Saturu veidot dažādu, lai nebūtu tikai pārtika; nepārsniedzot 3 no vienas preces.
 • 3) Satura vērtību deklarēt EUR, (ne dolāros!) uzskaitot katru preci un uzrādot tās vērtību.
 • 4) Svarā nepārsniegt 35 lbs; izmēros aptuveni 18" x 18 x18.
 • 5) Vienu kaste pa saņēmēju, un lūdzam pierasktīt  tel numuru!

          45 EUR = $53.00 USD ($ x .85 = euro) 2020. g. sept.

Lai izkārtotu grāmatu sūtījumu iestādēm – norādījumi:

 • 1) Sūtījumu adresēt skolas vai bibiotēkas vārdā, un uzrādīt kontakta cilvēka vārdu un tel.
 • 2) Saturā tikai grāmatas, periodiku vai archīvu materiālus.
 • 3) Vērtību lietotām grāmatām likt uz 10-15 euro/kasti
 • 4) Kastu daudzums, ko viena iestāde drīkst saņemt ir neierobežots
 • 5) Spec. cena grāmatu sūtījumiem iestādēm
 • 6) Ja sūtiet grāmatas DV akcijai, lūdzam sūtījumu adresēt Daugavas Vanagiem, nevis privātpersonai. "Otrā Elpa" pieņem grāmatas, un tās pārdodot atbalsta labdarības akcijas.
 • 7) Reģ. numuru sērija grāmatām uz iestādēm: lūdzu lietot "BIB" numurus.

Izkārtojam muitu un piegādājam līdz durvīm, ja saiņi atbilst mūsu sūtīšanas noteikumiem.

        Sūtīšanas noteikumi/instrukcijas - spiest šeit>>>                Veidlapām - spiest šeit> 

 • Sūtot pakas tieši uz mūsu noliktavu, adresēt šā un mums piesakiet, lai zinām gaidīt:
  Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,
  Latvian American Shipping Line
  84 Harbor Drive,
  Jersey City, NJ 07305

  Lūdzu izsūtiet tā, lai pakas ir pie mums ne vēlāk kā: 2020. gada 2. novembrī

Vidienes datumi - spiest šeit >>>                         Rietumkrasta datumi - spiest šeit >>>

2020. gada Ziemsvētku paciņu savākšanas kalendārs

Bostonā – Trimdas ev lut draudzes telpās, 58 Irving St, Brookline, MA:                                        
 Sestdien, 31. oktobrī no 1-3 pp                 

Filadelfijā – Filadelfijas ev lut draudzes īpašumā: 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA:          
 Pirmdien, 26. oktobrī, pulksten 10:30 no rīta

Īstbransvikā – 
Jaunais pieturas punkts:  42 Gates Ave, E Brunswick, NJ:                                                                       Trešdien, 28. oktobrī pulksten 11os                                                                   

 

Jonkeros – Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašumā, 254 Valentine Ave, Yonkers, NY 10705:
  Sestdien, 24. oktobrī no 1:30-2:30 pp

Katskilos
– Rotā, Elka Park, NY: lūdzam zvanīt!

Mančesterā, CT: Spring un Garden St stūrī,                                                                                     

Sestdien, 31. oktobrī pulksten 10:15

Pokisijā:   2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie,NY                                                                                      Svētdien, 1. nov no 10-11:30 pp                                                                                                                                               

Salā: Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašūmā: 4 Rīga Lane, Melville, NY:                                               
     Sestdien, 24. oktobrī no 10-11 no rīta                                                            

Vilmingtonā: pie Baidiņiem: 1104 Windon Drive, Wilmington, DE:                                                 
 Pirmdien, 26. oktobrī, pulksten 9os no rīta

Vašingtonas, DC apkaimē: Vaš.latv. ev. lut. draudzes īpašumā:400 Hurley Ave, Rockville, MD:     
 Svētdien, 25. oktobrī no 4-5:30 pēcpusdienā

 VIDIENĒ:

Sv. Pēterburgā, FL un Atlantā: lūdzu sazināties: pakas @lasl.com

Indianapolē – Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64 St, Indianapolis,                                             Piektdien, 16.oktobrī, 6os vakarā                       
 

Čikāgā – 1. punkts: St. Pēteŗa Baznīcas telpās, 450 Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL:                          
     Trešdien, 21. oktobrī, 1os pp            
                
Čikāgā – 2. punkts:  Čikāgas Ashland/Addison Ave rajonā: 
lūdzu sazināties ar Jāni!     Piektdien, 23. oktobrī

Milvokos – Latviešu draudzes telpās – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI:                                                   Trešdien, 21. oktobrī, pulksten 5os                                       
                                                                    

Mineapolē – Latviešu draudzes telpās – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN   55407:                          Ceturtdien, 22. oktobrī, 12os dienā

Latvijas Ciemā – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI:                                                            
 Sestdien, 24. oktobrī, pulksten 10:30 no rīta

Kalamazū – Latviešu Sabiedriskā Centrā, 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI:                    
   Sestdien, 24. oktobrī pulksten 12os dienā                                                                                                                                                            

Detroitā –  Sv. Pāvila latv. baznīcā, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI:                             
Sestdien, 24. oktobrī pulksten 4os pp

Klīvlandē – Latviešu draudzes telpās, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107:                      
 Svētdien, 25. oktobrī pulksten 8:30 no rīta

Rietumkrasta paku savākšanas datumi/adreses
Austrumkrasta datumi - spiest šeit >>>                  Vidienes datumi - spiest šeit >>>

Sanfrancisko rajonā: Pie Māras Sidlow, 1563 Lincoln Ave, Alameda, CA 94501:                                    Sestdien, 17. oktobrī no 11- 1iem pp.                         
 

Portlandē – Latviešu centrā, 5500 Dosch Road, Portland, OR 44107: lūdzam ar mums sazināties~        

Losandželosā – Latviešu sabiedriskā centrā - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA: Lūdzam ar mums sazināties par Ziemsvētku sūtījumu!                              

Sietlā – Sietlas latviešu centrā - 11710 3rd Ave NE, Seattle, WA: Lūdzam ar mums sazināties par Ziemsvētku sūtījumu!

***************************************************************
Lūdzam zvanīt ar jautājumiem par paku saturu, cenām, iepakojumu:                                                            973-744-6565 x.4, vai x.5, vai pa epastu: pakas@lasl.com
***************************************************************

Ja sūtat pakas uz noliktavu (UPS/USPS) Nudžersijā, lūdzu nodrošiniet, ka tās pienāks ne vēlāk kā 2. novembrī. Saini adresējiet lūdzu uz mūsu noliktavas adresi un uzrakstīt reg. numuru, lai mums būtu skaidrs, kurā sūtījumā to ievietot!

Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                          
c/o Latvian American Shipping Line                                                                                                          84 Harbor Drive,
Jersey City, NJ 07305: 

                  ************************ 

Lūdzam ievērot ES pers. paku noteikumus pēc kuŗiem tiek atmuitoti arī paciņu sūtījumi:

Viena persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 euro vērtībā.  Lai to piekoptu, ierobežojam paciņu svaru uz maksimāli 30-35 mārciņas pa kasti, bet izmērus uz 20"x 18"x18". Ja vērtība, svars vai saturs pārsniedz atļauto, lūdzam pārlikt divās kastēs un otro adresēt citai ģimenes personai. 

Pie personiskām paciņām nedrīkst likt alkoholu, zāles, tabakas izstrādājumus, elektroniku, vai mākslu. Visām pakām vajadzīga pavadanketa, kuŗā sīki aprakstīts saturs. Lūdzam ierobežot uz maksimāli 3 no preču vienības; ja saturs ir lietots, tad to tā arī apzīmēt!

Pakas, kas pārsniedz atļauto vērtību, svaru, izmērus, vai kuŗām uzrādītais saturs neatbilst pakas paskatam-sazināsimies ar saņēmēju, un pakas pārbaudīsim. Risināšanas varianti ir pārpakošana, vai pārsūtīt ar gaisa kravu, bet par abiem būs papildus izmaksas, un gaisa kravas saņēmējiem pašiem jābrauc uz lidosu kārtot ievešanas formalitātes.

Laipni lūdzam sadarboties ar noteikumiem, lai paciņu sūtījumi ietu gludi, un saņēmēji varētu priecāties par laicīgu un gludu piegādi!

Labprāt pārrunāsim jebkādas neskaidrības par sūtijumu kārtošanas procesu!  Mākslas darbu pārsūtīšanai laipni lūdzam ar mums iepriekš sazināties, lai izrunātu pakošanas noteikumus un muitas deklarāciju lapu noformēšanu! Paldies!

 2020. g. 8.septembrī: 45 euro = $53 ( $ x .85)
VISAS PREČU VĒRTĪBAS ANKETĀ UZRĀDĪT TIKAI EUR.


For humanitarian aid boxes: If sending only one box, please address the shipment to an individual at the receiving organization.  If your shipment consists of several to many boxes, please call us in advance so that we can discuss the best options for handling this type of shipment.

If you do not have access to the above pickup locations, please contact us, we can provide a pickup
service at a nominal additional fee. Registration numbers can be obtained above but also by phone:
973-744-6565 x. 5 or email:
pakas@lasl.com