Saraksts

 

 

Nākamais saliktais konteiners uz Rīgu: 9. augustā


Gaisa krava: sūtām regulāri: lūdzu zvanīt!


Pilnie konteineri - pēc pasūtījuma!

 

Mazo paciņu sūtījumu izvedām muitai un ir tikpat kā piegādāts. 

Lūdzu gaidiet no mums norādījumus par turpmākiem paciņu sūtījumiem.

Noteikumi ir mainījušies. 

 

Pateicamies par sadarbību! 

 

 

 

 

 

 

Nākamais saliktais konteiners uz Rīgu: 9. augustā


Gaisa krava: sūtām regulāri: lūdzu zvanīt!


Pilnie konteineri - pēc pasūtījuma!

 

Mazo paciņu sūtījumu izvedām muitai un ir tikpat kā piegādāts. 

Lūdzu gaidiet no mums norādījumus par turpmākiem paciņu sūtījumiem. 

Noteikumi ir mainījušies. 

 

Pateicamies par sadarbību! 

 Latvian American Shipping Line

2021. gada PAVASAŖA sūtījums ir ceļā uz Rīgu. Piegādes paredzam ar jūnija otro nedēļu. (Lūdzu ņemiet vērā, ka visa jūras satiksme patlaban iet ar kavēšanos!)

pieņemsim personīgo mantu sūtījumus, komerckravas un sūtījumus muzejiem, bet laipni lūdzam iepriekš pieteikt, lai varam saprast kravas apjomu, un izrunāt pavaddokumentu sagatavošanu.

LŪDZU ZVANIET AR JAUTĀJUMIEM: 973 744 6565.

Laipni  lūdzam stingri ievērot norādījumus:
Lai izkārtotu jūsu paciņu personiskā sūtījuma ietvaros:

 • 1) persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 eiro vērtībā.
 • 2) Saturu veidot dažādu, lai nebūtu tikai pārtika; nepārsniedzot 3 no vienas preces.
 • 3) Satura vērtību deklarēt EUR, (ne dolāros!) uzskaitot katru preci un uzrādot tās vērtību.
 • 4) Svarā nepārsniegt 35 lbs; izmēros aptuveni 18" x 18 x18.
 • 5) Vienu kaste pa saņēmēju, un lūdzam pierasktīt  tel numuru!

          45 EUR = $53.00 USD ($ x .83 = euro) 2021. gada martā

Lai izkārtotu grāmatu sūtījumu iestādēm – norādījumi:

 • 1) Sūtījumu adresēt skolas vai bibiotēkas vārdā, un uzrādīt kontakta cilvēka vārdu un tel.
 • 2) Saturā tikai grāmatas, periodiku vai archīvu materiālus.
 • 3) Vērtību lietotām grāmatām likt uz 10-15 euro/kasti
 • 4) Kastu daudzums, ko viena iestāde drīkst saņemt ir neierobežots
 • 5) Spec. cena grāmatu sūtījumiem iestādēm
 • 6) Ja sūtiet grāmatas DV akcijai, lūdzam sūtījumu adresēt Daugavas Vanagiem, nevis privātpersonai. "Otrā Elpa" pieņem grāmatas, un tās pārdodot atbalsta labdarības akcijas.
 • 7) Reģ. numuru sērija grāmatām uz iestādēm: lūdzu lietot "BIB" numurus.

Izkārtojam muitu un piegādājam līdz durvīm, ja saiņi atbilst mūsu sūtīšanas noteikumiem.

        Sūtīšanas noteikumi/instrukcijas - spiest šeit>>>                Veidlapām - spiest šeit> 

 • Sūtot pakas tieši uz mūsu noliktavu, adresēt šā un mums piesakiet, lai zinām gaidīt:
  Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,
  Latvian American Shipping Line
  84 Harbor Drive,
  Jersey City, NJ 07305

  Lūdzu izsūtiet tā, lai pakas ir pie mums ne vēlāk kā: 2021. gada 19. aprīlī

Vidienes datumi - spiest šeit >>>                         Rietumkrasta datumi - spiest šeit >>>

2021. gada PAVASAŖA paciņu savākšanas kalendārs

Bostonā – Trimdas ev lut draudzes telpās, 58 Irving St, Brookline, MA:                                        
  Sestdien, 10. aprīlī no 1-3 pp

Filadelfijā – Filadelfijas ev lut draudzes īpašumā: 301 N. Newtown St Rd., Newtown Sq, PA:          
  Pirmdien, 12. aprīlī, pulksten 10:30 no rīta

Īstbransvikā – 
Jaunais pieturas punkts:  42 Gates Ave, E Brunswick, NJ:                                                                      

   Trešdien, 14. aprīlī pulksten 10:30-11:30 no rīta

Jonkeros – Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašumā, 254 Valentine Ave, Yonkers, NY 10705:
   Sestdien, 17. aprīlī no 1:30-2:30 pp

Katskilos
– Rotā, Elka Park, NY: lūdzam zvanīt!

Mančesterā, CT: pie Spring un Garden St stūra:  lūdzam zvanīt, ja vēlaties, ka piebraucam aprīlī.

Pokipsijā:   2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie,NY                                                                                     
   Svētdien, 11. aprīlī no 10-11 no rīta   

Salā: Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes īpašūmā: 4 Rīga Lane, Melville, NY:                                               
  Sestdien,  17. aprīlī no 10-11 no rīta                                                            

Vilmingtonā: pie Baidiņiem: 1104 Windon Drive, Wilmington, DE:                                                 
 Pirmdien, 12. aprīlī, pulksten 9os no rīta

Vašingtonas, DC apkaimē: Vaš.latv. ev. lut. draudzes īpašumā:400 Hurley Ave, Rockville, MD:     
 Svētdien,
 11. aprīlī no 4:30-5:30 pp

 VIDIENĒ: 2021. gadā:

Sv. Pēterburgā, FL un Atlantā: lūdzu sazināties: pakas @lasl.com

Indianapolē – Latviešu sabiedriskā centrā – 1008 W. 64 St, Indianapolis,                                                             
   Trešdien, 31. martā, pulksten 6os                  

Čikāgā – 1. punkts: St. Pēteŗa Baznīcas telpās, 450 Forest Preserve Dr, Wood Dale, IL:                          
   Trešdien, 7. aprīlī, 1os pp            
                
Čikāgā – 2. punkts:  Čikāgas Ashland/Addison Ave rajonā: 
lūdzu sazināties ar Jāni!                             
   Piektdien, 9. aprīlī

Milvokos – Latviešu draudzes telpās – 1853 N. 75 St., Milwaukee, WI:                                                                  
   Trešdien, 7. aprīlī,  pulksten 5os                                                                                   

Mineapolē – Latviešu draudzes telpās – 3152 17th Ave., S. Minneapolis, MN   55407:                                        
   Ceturtdien, 8. aprīlī, 12os dienā

Latvijas Ciemā – 10740 Kurzeme Rd, Three Rivers, MI:                                                             
  Sestdien, 10. aprīlī,  pulksten 10:30 no rīta

Kalamazū –  Latviešu Sabiedriskā Centrā, 100 Cherry Hill Dr., Kalamazoo, MI:                     
  Sestdien, 10. aprīlī pulksten 12os dienā                                                                                                                                                            

Detroitā –  Sv. Pāvila latv. baznīcā, 30623 W 12 Mile Rd., Farmington Hills, MI:                             
   Sestdien, 10. aprīlī  pulksten 5os pp

Klīvlandē – Latviešu draudzes telpās, 1385 Andrews Avenue, Lakewood, OH 44107:                      
   Svētdien, 11. aprīli pulksten 8:30 no rīta

Rietumkrasta paku savākšanas datumi/adreses
Austrumkrasta datumi - spiest šeit >>>                  Vidienes datumi - spiest šeit >>>

Sanfrancisko rajonā: Pie Māras Sidlow, 1563 Lincoln Ave, Alameda, CA 94501:                                   
   Sestdien, 3. aprīlī no 12-2 pp.

Seatlā: latviešu centrā: 11710-3rd Ave, Seattle, WA 98125: Aprīļa sākumā: sīkāka ziņa sekos!

Portlandē – Latviešu centrā, 5500 Dosch Road, Portland, OR 44107: lūdzam ar mums sazināties~        

Losandželosā – Latviešu sabiedriskā centrā - 1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA: Lūdzam ar mums sazināties par Ziemsvētku sūtījumu!                              


***************************************************************
Lūdzam zvanīt ar jautājumiem par paku saturu, cenām, iepakojumu:                                                           

 973-744-6565 x.4, vai x.5, vai pa epastu: pakas@lasl.com
***************************************************************

Ja sūtat pakas uz noliktavu (UPS/USPS) Nudžersijā, lūdzu nodrošiniet, ka tās pienāks ne vēlāk kā pirmdien, 19.aprīlī.

Saini adresējiet lūdzu uz mūsu noliktavas adresi un uzrakstīt reg. numuru, lai mums būtu skaidrs, kuŗā sūtījumā to ievietot! 

Sūtītāja vārds, LASL reģistrācijas numurs,                                                                                          
c/o Latvian American Shipping Line                                                                                                          84 Harbor Drive,
Jersey City, NJ 07305: 

                  ************************ 

Lūdzam ievērot ES pers. paku noteikumus pēc kuŗiem tiek atmuitoti arī paciņu sūtījumi:

Viena persona drīkst saņemt mantu, bez ievedmuitas, maksimāli 45 euro vērtībā.  Lai to piekoptu, ierobežojam paciņu svaru uz maksimāli 30-35 mārciņas pa kasti, bet izmērus uz 18"x 18"x18". Ja vērtība, svars vai saturs pārsniedz atļauto, lūdzam pārlikt divās kastēs un otro adresēt citai ģimenes personai. 

Pie personiskām paciņām nedrīkst likt alkoholu, zāles, tabakas izstrādājumus, elektroniku, vai mākslu. Visām pakām vajadzīga pavadanketa, kuŗā sīki aprakstīts saturs. Lūdzam ierobežot uz maksimāli 3 no preču vienības; ja saturs ir lietots, tad to tā arī apzīmēt!

Pakas, kas pārsniedz atļauto vērtību, svaru, izmērus, vai kuŗām uzrādītais saturs neatbilst pakas paskatam-sazināsimies ar saņēmēju, un pakas pārbaudīsim. Risināšanas varianti ir pārpakošana, vai pārsūtīt ar gaisa kravu, bet par abiem būs papildus izmaksas, un gaisa kravas saņēmējiem pašiem jābrauc uz lidosu kārtot ievešanas formalitātes.

Laipni lūdzam sadarboties ar noteikumiem, lai paciņu sūtījumi ietu gludi, un saņēmēji varētu priecāties par laicīgu un gludu piegādi!

Labprāt pārrunāsim jebkādas neskaidrības par sūtijumu kārtošanas procesu!  Mākslas darbu pārsūtīšanai laipni lūdzam ar mums iepriekš sazināties, lai izrunātu pakošanas noteikumus un muitas deklarāciju lapu noformēšanu! Paldies!

 2021. g. februārī 45 euro = $53 ( $ x .85)
VISAS PREČU VĒRTĪBAS ANKETĀ UZRĀDĪT TIKAI EUR.


For humanitarian aid boxes: If sending only one box, please address the shipment to an individual at the receiving organization.  If your shipment consists of several to many boxes, please call us in advance so that we can discuss the best options for handling this type of shipment.

If you do not have access to the above pickup locations, please contact us, we can provide a pickup
service at a nominal additional fee. Registration numbers can be obtained above but also by phone:
973-744-6565 x. 5 or email:
pakas@lasl.com